Net na één jaar‚ stelde sp.a vorige week opnieuw de vraag op de gemeenteraad rond de aanpak en de evaluatie van zwerfvuilacties in Evergem. De campagne “in de vuilbak” op het bedrijventerrein Durmakker in 2015 was niet echt een succes te noemen en had niet het verwachte resultaat.

“Zijn daar dan geen lessen uit getrokken?” stelt Christine De Wispelaere.

“De oorzaak ligt vooral bij het gedrag van buitenlandse truckchauffeurs”‚ aldus de Schepen van Milieu. Sindsdien blijft het vrij stil rond de aanpak van zwerfvuil. Eén lichtpuntje is er mogelijks te zien in April 2016 met de zwerfvuilactie in het bedrijventerrein “De Nest”.

Voor sp.a Evergem is er dringend nood aan een coherente visie rond zwerfvuil in het algemeen en rond vuilnisbakken op openbaar terrein in het bijzonder. Het credo van de meerderheid: “hoe meer vuilnisbakken‚hoe meer zwerfvuil” is kort door de bocht en getuigt van weinig of geen visie. Er dient op verschillende pijlers gewerkt te worden. Het is bijvoorbeeld een maatschappelijke tendens om steeds meer voeding en drank onderweg te consumeren.  Wij als sp.a pleiten voor een degelijk “vuilnisbakkenplan” waarbij speelpleintjes‚stopplaatsen voor fietsers‚ bus- en tramhaltes geïnventariseerd worden‚ zodat men gericht bijkomende vuilnisbakken zet waar mensen stoppen om te eten of te drinken. Maatwerk geeft efficiënt gebruik m.a.w. het juiste aantal vuilnisbakken op de juiste plaats. Bovendien zijn er verschillende manieren om de vullingsgraad van een vuilnisbak te monitoren en het ledigen ervan daaraan te koppelen.

Er zijn reeds een aantal goede praktijken die werken in heel wat gemeenten en onze gemeente Evergem mag hier niet achterblijven. Ondertussen‚ bij gebrek aan visie en daadkracht‚ feliciteert sp.a Evergem alle vrijwilligers die ondertussen zich inspannen om de gemeente proper te houden.