Sp.a fractieleider Frank Geudens wil toetreden tot statiegeldalliantie !

De “statiegeldalliantie” is een samenwerking tussen allerlei organisaties, bedrijven en lokale overheden. Met als eenvoudig doel aan  de Vlaamse regering te vragen statiegeld in te voeren op plastic drankflessen en blikjes. Op die manier kan het zwerfafval – dat voor meer dan 40 % uit blikjes en flesjes bestaat – sterk worden verminderd. Andere maatregelen als camera’s en gasboetes bleken niet veel op te leveren.

In Duitsland en in de Scandinavische landen, met Noorwegen op kop, is het systeem goed ingeburgerd en het zwerfvuil sterk verminderd. Dat betekent uiteraard dat ook de kosten voor het opruimen afnamen.

Op dit ogenblik ondertekenden reeds meer dan 100 Vlaamse steden en gemeenten het samenwerkings verband.Ook de provincie Limburg.

sp.a-fractieleider Frank Geudens is teleurgesteld en verbaasd over de afkeuring vanNn-va en Open VLD in de provincieraad.

Het is erg vreemd dat n-va en vld zich hiertegen verzetten in de provincieraad. Temeer daar ze in vele gemeenten waar ze mee besturen wel vóór de statiegeldalliantie stemden. De provincie Antwerpen heeft zelf vaak te maken met deze problematiek. Denk maar aan het zwerfvuil in onze provinciale domeinen, langsheen de fietsostrades of in de vele natuurgebieden die de provincie beheert.

Ook in de landbouwsector is zwerfvuil een groter wordend probleem. Tot en met de oceanen waar nu een massa rondrijft die vele keren groter is dan België zelf.

sp.a blijft er ook in toekomst op aandringen dat allé provincies en alle Vlaamse gemeenten en steden écht werk maken van zwerfvuil..