De sp.a wil op een andere manier aan politiek doen: open en participatief. Daarom heeft ze het project 'Jij maakt Morgen' opgezet. De partij moet uitgroeien tot een beweging die in hart en nieren appelleert aan alle mogelijk die mensen verbinden. Daarom wil sp.a rond een aantal thema's de dialoog aangaan met mensen van buiten de partij. De voorstellen die daaruit komen zullen binnen de partij besproken worden en aan een partijcongres voorgelegd worden. Zo stelden de voorzitter en ondervoorzitter, John Crombez en Stephanie Van Houtven, vandaag in Boom.

Voor Crombez is er een nieuw politiek momentum waarbij steeds meer mensen proberen op een positieve manier de wereld vorm te geven, in hun straat, wijk, buurt, dorp of stad, maar ook in nationale of internationale organisaties. Als politieke partij die maatschappelijk engagement hoog in het vaandel draagt, wil sp.a dit engagement versterken en ondersteunen. Dat doet sp.a door een nieuw deel aan de partijwerking toe te voegen, gefocust op participatie en open discussie.

Discussieavonden
Dat gebeurt door discussieavonden rond vier thema's: jeugdzorg, mobiliteit, werk en fiscaliteit. Tot het einde van het jaar zijn er een 40 avonden gepland, waar telkens een 40-tal mensen aan deelnemen. Die komen niet allen uit de partij. Rond jeugdzorg worden bijvoorbeeld ook zorgverstrekkers, ouders of ervaringsdeskundigen verwacht. Daarnaast wil de partij ook een platform of website opzetten voor de mensen die willen meediscussiëren of -denken, maar niet op de discussieavonden aanwezig kunnen zijn. Het resultaat van dat werk wordt dan voorgelegd op een partijcongres - een "discussiecongres", dixit Crombez. Een stuk van het proces moet reeds duidelijk worden op het discussiecongres eind dit jaar. In juni volgt dan een congres waar onder meer de interne partijwerking en de regels rond cumul zullen worden aangepast.

Hervorming Senaat en filemijden
Waar de partij naartoe wil, blijkt uit twee recente voorstellen van de partij: de hervorming van de Senaat en het filemijden. Het voorstel voor de omvorming van de Senaat tot een volkskamer kwam er volgens Peter Vanvelthoven onder meer op basis van G1000, de voorstellen van BEL10 en een aantal lokale initiatieven. Nu volgt er de discussie binnen en buiten partij, ook al staan de neuzen binnen de partij niet in één richting, erkende hij. "Het is opvallend dat de nieuwe traditionele partij niet eens de discussie wil aangaan over dit thema of over het voorstel voor filemijden", stelde John Crombez vast.

Risico's
De voorzitter beseft dat de sp.a risico's neemt om zich open te stellen. Maar "als er bij de discussie iets uitkomt, waar niet iedereen het mee eens is, 'nemen we dit mee", aldus Crombez, die erop wees dat de partij bereid is taboes te laten varen, zoals dat gebeurd is met de bedrijfswagens. "We blijven wel een socialistische partij, maar het is niet de bedoeling om bekommernissen vooraf af te blokken", vulde Freya Van den Bossche aan. "De mensen moeten geloven dat hun stem telt, en niet enkel die van grote bedrijven of lobby's", zei John Crombez.

Een naamsverandering voor de partij is niet aan de orde, stelde John Crombez. "Dat zou een verpakkingsoperatie zijn", vond Mohamed Ridouani.

Naast de voorzitter en ondervoorzitter, wordt het project getrokken door drie lokale mandatarissen - Gents burgemeester Daniël Termont, Brussels schepen Ans Persoons en Leuvens schepen Mohamed Ridouani -, Vlaams parlementsleden Joris Vandenbroucke, Yasmine Kherbache en Freya Van den Bossche, en Kamerlid Peter Vanvelthoven. 

Belga

© 2015 De Persgroep Publishing (Het Laatste Nieuws)