Karl Simons, raadslid in Ekeren: "Hoekakker functioneert ook als waterbuffer voor de wijk Donk. Wie in 1998 in de buurt woonde, weet dat Hoekakker belangrijk is om de wijk droog te houden. Elke zomer, als het hevig onweert, is er risico dat de wijk overstroomt. Overtollig water wordt naar Hoekakker afgeleid. Daarom staat Hoekakker ook op de lijst om erkend te worden als signaalgebied, dat betekent dat het bestemd wordt om wateroverlast te voorkomen."

Dat de stad net nu een deel van Hoekakker wil bebouwen is wrang. "Vandaag nog lanceerde de stad haar 'waterplan', om wateroverlast in te dijken. Twee weken geleden lanceerde de burgemeester het idee om meer groen te creëren. En het bestuursakkoord in Ekeren zegt uitdrukkelijk dat Hoekakker groen moet blijven en dat in Ekeren niet gebouwd mag worden op watergevoelig gebied. Dit is allemaal in strijd met wat men hier gaat doen," vervolgt Karl Simons.

De woorden van stad zeggen iets anders dan wat de stad doet. "Blijkbaar is het districtsbestuur in Ekeren het contract vergeten dat ze met de inwoners heeft afgesloten," zegt Karl Simons, "ofwel regeert de stad over de hoofden van de districten heen en hebben die niets meer te zeggen. En de mensen zullen met de waterproblemen hun plan moeten trekken."

Vlaams parlementslid Yasmine Kherbache, uit Antwerpen, legt eerstdaags een resolutie voor aan Vlaams minister Schauvliege om Hoekakker te bestemmen als een 100% groene ruimte. Op niveau van de stad zal Toon Wassenberg dezelfde vraag voorleggen. 

Hopelijk wordt bebouwing vermeden, en blijven de kelders rond Hoekakker droog.