Op 19 december organiseerde sp.a in Kluisbergen een debatavond over het bosbeleid in Vlaanderen. Bruno Tobback (sp.a), Lode Dekimpe (schepen in Kluisbergen) en Bert De Somviele (BOS+) bespraken er de problemen van vandaag en de oplossingen voor morgen.


De avond werd ingezet door een inleiding van sp.a voorzitster Els Meirhaeghe. Daarna werd de verkaveling van een deel van het Kluisbos besproken. Dit dossier beroert reeds enkele maanden de regionale pers en is een symbool geworden voor de bedreigingen waarmee de Vlaamse bossen te kampen hebben. In het Kluisbos bestaan decennia oude verkavelingen van een deel van het bos. Tot op heden werd echter elke aanvraag tot bouwvergunning geweigerd. Dit leidt telkens opnieuw tot een gevecht tussen diverse overheden en de eigenaars. Minister Schauvliege, die trouwens werd uitgenodigd maar niet kon deelnemen, heeft ondertussen beloofd om via de procedure voor 'complexe projecten' op zoek te gaan naar een duurzame oplossing voor de verkaveling en het recreatieoord. Diverse scenario's liggen hierbij op tafel inclusief de sloop en herbebossing van het recreatieoord.

Vaststelling is wel dat in dergelijke dossiers het lokaal niveau vaak zowel administratief als financieel niet voldoende wordt ondersteund door de Vlaamse overheid. Daardoor staat Vlaanderen zeer ver van haar weinig ambitieuze doelstelling om tegen 2020 minimum 10.000 hectaren bijkomend bos te voorzien. De middelen hiervoor liggen nochtans voorhanden in het boscompensatiefonds. Waarom ze niet actiever worden ingezet is iedereen een raadsel.

Na heel wat interactie tussen het panel en de aanwezigen in de zaal, werd het debat afgesloten met een oproep van Bruno Tobback om op lokaal niveau het verschil te maken. Dat kunnen burgers in samenwerking met natuurorganisaties zoals BOS+ doen door actief contact op te nemen met eigenaars van gronden rond bestaande bossen en uitbreidingsmogelijkheden te bespreken. Verder beloofde het sp.a parlementslid ook om de evolutie van de bosdossiers binnen onze regio met de nodige aandacht op te volgen.