JEAN PAUL PEUSKENS: Extra kansen voor het onderwijs.

“We hebben sterke scholen in Limburg die goed werk leveren. Maar Limburg telt meer jonge werklozen en meer gezinnen in kansarmoede dan elders in Vlaanderen en dat brengt ook voor het Limburgs onderwijs bijzondere uitdagingen met zich mee. Die uitdagingen zijn het grootst in de voormalige mijngemeenten, maar doen zich ook in andere Limburgse gemeenten voor. Daarom zullen we via Limburg Sterk Merk (LSM) de volgende jaren 5 miljoen euro extra investeren in onderwijs in Limburg. Terecht, want onderwijs is de beste investering die we kunnen doen. Het talent van onze jongeren is immers onze voornaamste grondstof”, zegt gedeputeerde van onderwijs Jean-Paul Peuskens.

“De belangrijkste uitdaging is zorgen dat alle jongeren een diploma behalen dat past bij hun talenten en hen ook meer kans biedt op de arbeidsmarkt. Om dat te bereiken, moeten we zorgen dat jongeren hun technisch talent al in de lagere school ontdekken zodat meer jongeren kiezen voor een technische of technologische opleiding. En we moeten zorgen dat jongeren geen achterstand oplopen in school omdat ze onvoldoende Nederlands kennen.” De extra middelen voor het onderwijs komen bovenop de 3 miljoen euro die de provincie Limburg in 2014 al vrijmaakte voor nieuwe en vernieuwende projecten in het onderwijs.

 

LUDWIG VANDENHOVE: Klimaat en natuur gaan voorop

Ludwig Vandenhove zet volgend jaar verder in op één van de sterkste troeven van onze provincie: ons milieu en onze natuur. “We moeten onze acties verder om Limburg klimaatneutraal te krijgen tegen 2050, samen met de gemeenten en alle Limburgers. Als provincie leggen we telkens opnieuw de puzzel van het klimaat- en biodiversiteitsbeleid. Samen met alle actoren, omdat we met een gezamenlijk beleid veel meer bereiken dan met een som van losse initiatieven. We ondersteunen initiatieven in de circulaire en deeleconomie en via de vzw Uitmuntend Limburg werken we mee aan een alternatieve Limburgse munt. Een absolute prioriteit voor Limburg is overstromingen en wateroverlast voorkomen. Als grootste waterloopbeheerder zal de provincie een belangrijke coördinerende rol spelen in een globaal efficiënt plan rond onze afwateringssystemen.”

Via zijn andere bevoegdheden zal Vandenhove ook het provinciale preventieplan en het initiatief ‘1 dag niet’ verder om het aantal diefstallen in woningen te verminderen. Burenbemiddeling wordt gepromoot en ook initiatieven vanuit de bevolking, zoals onder andere WhatsAppgroepen, krijgen ondersteuning en coördinatie. Het PLOT blijft het speerpunt van het Limburgse veiligheidsonderwijs en de dienstverlening voor de lokale besturen, o.a. dankzij het bouwen van een multifunctionele oefenhal op de PLOT-site en de aankoop van een drone om de verschillende politiezones vertrouwd te maken met dit nieuwe technische hulpmiddel.