Alle fractieleden zijn het erover eens dat er voor een sociaaldemocratische partij in Vlaanderen een veel groter potentieel is dan wat sp.a bij de laatste verkiezingen kon realiseren. Maar tegelijk is iedereen ervan overtuigd dat de oorzaken daarvoor dieper liggen dan de laatste kiescampagne. Daarom zal de partij tegen de fractiedagen van september een plan van aanpak voorleggen waarin de inhoudelijke en organisatorische vernieuwing van de partij centraal staat. Zo willen we antwoorden formuleren op nieuwe maatschappelijke evoluties. Sp.a moet meer aansluiting vinden bij thema’s en groepen in de samenleving, die zich vandaag niet in de partij herkennen. Het doel van de vernieuwingsoperatie is om sp.a tot een open, warme en toekomstgerichte beweging uit te bouwen die met duidelijke standpunten naar buiten komt. ‘Zo een oefening is een werk van lange adem en zal niet van vandaag op morgen afgerond zijn’, zegt Tobback. ‘Maar ik heb vandaag bij iedereen de goesting en de ambitie gevoeld om het werk aan te vatten en van sp.a een grote en aantrekkelijke beweging te maken die ook in de toekomst een toonaangevende rol speelt in politieke en maatschappelijke discussies.’