sp.a geeft mensen de toekomst en de tijd die ze verdienen

zaterdag 22 oktober 2016

sp.a wil dat mensen meer greep krijgen op hun tijd. Als eerste partij in Vlaanderen heeft ze daarom tijd centraal gezet op haar congres ‘Tijd voor Morgen’, precies om mensen te geven wat ze verdienen. “Mensen moeten de ruimte krijgen om zelf te kiezen wanneer ze meer of minder werken, met behoud van hun sociale rechten vanaf dertig uren per week”, zei John Crombez in zijn speech.

Het klassieke model met vijfdaagse werkweken van 38 uur is niet meer van deze tijd. In de meeste gezinnen werken man en vrouw, er zijn veel meer eenoudergezinnen en het huidige systeem maakt het vaak zeer moeilijk om andere dingen te doen. “Daarom hebben wij voorstellen uitgewerkt waarmee mensen opnieuw de regie van hun eigen leven in handen kunnen nemen”, zei John Crombez.

Zo stellen wij voor dat mensen zelf de ruimte krijgen om te kiezen wanneer ze meer of minder werken. Een arbeidsvermindering op maat. Vanaf dertig uur kan een werknemer volledige sociale bescherming genieten. Wie dan weer meer werkt, moet meer terugkrijgen in loon of tijd.

John Crombez: "En met een time-outrekening pleiten we voor eenvoud, met een bundeling van verlofdagen waaruit werknemers kunnen putten wanneer ze tijd willen om professionele, familiale of persoonlijke redenen. Met een inkomensgarantie willen we ervoor zorgen dat jongeren bij het begin van hun volwassen leven op eigen benen kunnen staan. Met ons plan is de combinatie werk-gezin wel mogelijk. Kunnen moeders én vaders wel tijd maken voor hun kinderen. En worden mensen die voor duurzame mobiliteit kiezen, beloond.”

Zo wil sp.a de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid van de toekomst uittekenen. John Crombez sloot een baanbrekend congres af met deze woorden: “Wij willen mensen opnieuw doen geloven dat ze samen meer kunnen dan alleen. Wij willen ze opnieuw geven wat hen toekomt. Hun eerlijke deel. Wij vormen een tegenmacht tegen het oneerlijk beleid van deze regeringen. Want terwijl zij een elite beschermen, krijgen gewone mensen besparing na besparing te slikken, factuur na factuur. Wij zeggen STOP tegen die oneerlijkheid.”

Lees hier de volledige speech van John Crombez