De meest opvallende maatregel is ongetwijfeld de aanwerving van 30 extra politie-inspecteurs”, zegt Daniel. In 2017 worden er al tien aangeworven, de rest volgt in 2018. Daarnaast worden ook 3 coaches ingezet om mensen voor te bereiden op de toelatingsexamens. “De Gentse Politie zal daardoor in de toekomst een betere afspiegeling vormen van onze bevolking”, weet Daniël.

Ook voor preventie is er bijkomend budget, onder andere voor de uitbreiding van het project Buurtstewards, de aanwerving van een overlastcoördinator en extra medewerkers voor de bestrijding van sluikstorten. De cel ‘Minder hinder’ (die de hinder bij wegenwerken en grote werven zo veel mogelijk moet beperken) krijgt er maar liefst 9 extra mensen bij. Het Gentse stadsbestuur blijft dus kiezen voor een open en tolerante samenleving, maar ook voor een kordate aanpak van de problemen, zónder de factuur door de schuiven naar toekomstige generaties Gentenaars.

Het meerjarenplan 2017-2020 toont aan dat Gent een jaarlijks structureel overschot heeft van 30 miljoen euro op het gewone werkingsbudget. Volgens schepen Tom Balthazar zal dat gebruikt worden voor een ambitieus investeringsprogramma: “Investeringen in wegen, pleinen en parken. In scholen, buurtcentra en historische monumenten. In een aantrekkelijke binnenstad met bloeiende handelszaken. In nieuwe bedrijventerreinen, met veel ruimte voor de nieuwe, creatieve economie. In sport en in cultuur. En in betere dienstverlening aan de bevolking.”

Intussen blijft ook de schuldgraad onder controle en zijn de pensioenen van de medewerkers van Stad, OCMW en het AZ Jan Palfijn voor de komende 30 jaar veilig gesteld.