Deze namiddag zijn sp.a en Groen in Gent samen gekomen om de politieke situatie te bespreken. Uit dit gesprek zijn onder meer volgende voorstellen gekomen:

  • De uitvoering van de uittreding uit Publilec en de bijhorende dochtervennootschappen (Publipart en EDF-Luminus) bespoedigen weliswaar met garantie op een correcte uitbetaling van de aandelen op basis waarvan dan de nodige investeringen in de dienstverlening in Gent kunnen gebeuren. De mandaten zullen voortaan opgenomen worden zonder de bijhorende voorziene vergoeding.
  • Zo snel mogelijk in volle transparantie alle mandaten (publieke en private) en de bijkomende vergoedingen die hun Gentse gemeente- en  OCMW-raadsleden en andere vertegenwoordigers bekleden, publiek maken. Wij nodige de andere partijen in de gemeenteraad uit om hetzelfde te doen. 
  • De eigen mandatarissen en vertegenwoordigers nogmaals opdracht geven om op elke raad van  bestuur van intercommunales of andere instellingen te agenderen om alleen nog te beleggen  op basis van een ethisch charter dat geïnspireerd is op het ethische beleggingsbeleid dat is uitgewerkt op het niveau van de Stad Gent en het OCMW Gent. 
  • De vergoedingen van burgemeester en schepenen inclusief de bijkomende mandaten niet meer bedraagt dan 130% van de basiswedde van respectievelijk de burgemeester of schepenen.

Schepen Elke Decruynaere: “Het was een open gesprek. Dit zijn constructieve voorstellen waarmee we naar onze partij kunnen trekken. Eerst moet de partij mee zijn als we met het kartel willen verder gaan en samen een nieuwe start maken.”

Voorzitter Karin Temmerman: "Het was een constructief gesprek met onze kartelpartner. We nodigen trouwens àlle partijen uit om onze voorstellen voor een transparante eerlijke politiek te volgen."