In de maand mei verkozen de leden van sp.a Gent, voor de periode 2016-2018, een nieuw bestuur en een nieuwe voorzitter.

15 leden werden op die manier rechtstreeks verkozen. Karin Temmerman haar mandaat als voorzitter werd met een overweldigende meerderheid herbevestigd

Om aan de nationale statuten te voldoen dienden nog 4 leden gecoöpteerd te worden. In het totaal zijn er dus 19 rechtstreeks verkozenen.
Aan het bestuur zelf nemen ook alle Gentse mandatarissen deel (gemeenteraad, ocmw-raad, provincieraadsleden en parlementairen).