Na de beslissing door sp.a, enkele weken geleden, om het aantal mandaten in intercommunales, vzw’s en andere organisaties te beperken tot drie (*) per persoon (en de totale inkomsten per mandataris te beperken tot 130% van de gewone functievergoeding), voegt sp.a Gent meteen de daad bij het woord. Sp.a Gent legde tijdens de gemeenteraad van 24 april 2017 al een aantal wijzigingen voor ter goedkeuring. Tijdens de volgende gemeenteraad volgen er nog wijzigingen.

Fractieleider Anne Schiettekatte: “Tijdens het nationale ledencongres van 11 maart is het voorstel van voorzitter John Crombez om beperkingen in te voeren en transparant te zijn volmondig aangenomen. Eerder al hebben we alle inkomsten van Gentse mandatarissen op onze website gezet. Vandaag zetten we een bijkomende stap: we hebben gekeken wie er allemaal te veel mandaten had en we hebben een herverdeling gemaakt. Heel wat mandaten gaan nu naar mensen uit het maatschappelijke middenveld, naar experten of naar onafhankelijke bestuurders.”

(*) Noot: sommige mandaten zijn niet persoons- maar functiegebonden, dat wil zeggen dat in sommige gevallen een collegelid omwille van zijn functie een mandaat verplicht moét opnemen. Wanneer een bestuurder ook in een directiecomité zetelt (of in een dochtermaatschappij als verplicht bestuurder vanuit de moedermaatschappij), dan wordt dat samen met het lidmaatschap van een raad van bestuur (of andere) beschouwd als één mandaat aangezien dat een logische doorstroming is.