Sp.a Gent, OpenVLD Gent en Groen Gent spreken gezamenlijk hun afkeur uit van deze campagne. Democratie leeft van debat en tegenspraak. Vrije oppositie, kritiek en zelfs satire moeten mogelijk zijn. Maar met een minimum aan respect en gericht op de inhoud. In de vermelde campagne wordt duidelijk ‘de man gespeeld’, op een bijzonder discriminerende manier.

Een politiek mandataris die een plan uitvoert dat democratisch werd goedgekeurd, en om die reden als persoon geweigerd wordt in een handelszaak, is een brug te ver.

We moeten als democraten de rangen sluiten, over alle partijgrenzen heen, tegen dit soort praktijken.

(noot: N-VA Gent en CD&V Gent werd ook voorgesteld de actie te onderschrijven maar wilden zich niet bij dit gezamenlijke initiatief aansluiten.)