In Gent werden op enkele maanden tijd een aantal pas aangekochte en te renoveren panden gekraakt. Voor sp.a Gent kan dat niet getolereerd worden. De bestaande procedures leveren te weinig bescherming voor de eigenaar. Daarom riep sp.a Gent de federale overheid op de bestaande wetgeving aan te passen.

Op donderdag 13 juli 2017 werd de nieuwe krakerswet, met name het voorstel van de meerderheid, behandeld in de bevoegde commissie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Wij vernemen van onze Brusselse collega’s in het parlement dat het voorliggend voorstel erg moeilijk en complex is, getuige de vele amendementen die de meerderheid zelf aanbracht, zelfs last minute nog. Dit zorgde voor heel wat chaos, alsook bezorgdheid over het eindresultaat: zou dit wetsvoorstel wel de oplossingen aanreiken die de burger verwacht, of dreigt het een maat voor niets te worden? Sp.a nationaal was bereid actief mee te werken aan de noodzakelijke remediëring, maar de CDH vroeg uiteindelijk toch om een tweede lezing. Dit betekent dat de wet niet meer voor het zomerreces gestemd kan worden.

Schepen Rudy Coddens, voorzitter OCMW Gent: “Wij dringen reeds sinds maart aan op een wijziging van de wetgeving. Dit nieuws over het uitstel stelt het geduld van de burger danig op de proef. Blijkbaar is de meerderheid er na al die tijd nog niet in geslaagd een degelijk en correct voorstel uit te werken. Gent is hiervan de dupe, erg!

Bovendien lost deze wet het onderliggende probleem niet op, zijnde de woningnood bij heel wat kwetsbare mensen. Rudy Coddens: “Die woningnood is vaak te wijten aan het feit dat de huurprijzen te hoog zijn. Wij roepen daarom de Vlaamse overheid nogmaals op om nog meer te investeren in een innovatief sociaal woonbeleid.” Op dat gebied blijft het tot hiertoe oorverdovend stil.