Maar we willen nog een stap verder gaan en van Gent een dementievriendelijke stad maken zodat ook mensen met dementie zo lang mogelijk aan onze samenleving kunnen participeren. Op de Werelddag Dementie op 21 september ondertekenen alle Gentse partners hiertoe een engagementsverklaring en trekken we met fanfare, onder begeleiding van Pierke Pierlala, met allerhande informatie naar de Gentenaars”, stipt OCMW-voorzitter Rudy Coddens aan. Het initiatief, dat wordt gedragen door Stad, OCMW, mutualiteiten, ziekenhuizen en thuisorganisaties, komt niks te vroeg. In Gent hebben meer dan 31.000 mensen Alzheimer of een andere vorm van dementie en met de vergrijzing dreigt dat cijfer alleen maar toe te nemen. Wie zin heeft om aan te sluiten verwachten we op 21 september om 14.00 u op de Vrijdagsmarkt. Het muzikaal eindpunt is voorzien aan de Kiosk Kouter  omstreeks 15.00u.