Al een paar jaar stijgt het aantal leerlingen in basisschool De Horizon. Door de grotere leerlingenpopulatie worden sommige klassen erg groot. Ondanks de mooie en grote klassen is het moeilijk om in iedere ruimte voldoende banken en ander materiaal te voorzien. Om dit probleem op te lossen heeft de schepen van onderwijs Michel Vincke een groter budget vrijgemaakt. Met het geld worden er twee klassen ontdubbeld en kan er verder les worden gegeven aan kleinere klasgroepen. 'Als Spa staan we voor kwaliteitsvol onderwijs, dat kan door te investeren in een goede infrastructuur' zegt schepen Vincke 'daarnaast moet er geïnvesteerd worden in leerkrachten om kinderen van eigentijds onderwijs te laten genieten.'


Voor het volgend schooljaar voorziet de school nog een stijging van de leerlingen. Nu al komt 85 procent van de leerlingen uit Gistel. Het is belangrijk dat iedere Gistelnaar zijn kinderen naar een kwaliteitsvolle school te sturen in zijn eigen gemeente.