Onder impuls van bestuursleden Joeri Soete, Willy Strubbe en Geert Onraedt kreeg sp.a-Gistel een grondige facelift. Door het opstarten van een elektronische nieuwsbrief kan iedereen die dat wil op de hoogte blijven van onze acties en standpunten. Thematische werkgroepen buigen zich over deelaspecten van het gemeentelijk beleid. Dat moet resulteren in discussienota’s over lokaal milieubeleid, sociaal beleid en inspraak en participatie. 

Gewapend met deze voorstellen willen we het debat aangaan; niet alleen met onze leden maar met alle Gistelse progressieven. ‘De partijstructuren  moeten open’, legt Geert Onraedt uit. ‘Politiek belangt iedereen aan. Het succes van een burgervereniging als Hart boven Hard bewijst dat organisatie van onderuit werkt. Beleid mag niet gedecreteerd worden door leiding of mandatarissen.’
De afdeling plant huisbezoeken en vanaf het najaar enkele open bestuursvergaderingen en debatavonden waar we onze voorstellen willen voorleggen. Wil je meediscussiëren? Heb je zelf voorstellen? Laat het ons weten! Of schrijf je vrijblijvend in voor onze nieuwsbrief.

 

Meer info: Geert Onraedt tel 0468 21 65 54 geertonraedthotmail.be