Fractievoorzitter van sp.a-Groen Pascale Berghmans licht enkele aspecten uit het klimaatactieplan toe: "Gebouwen, installaties en voorzieningen zijn met 41% de grootste CO2-uitstoters. Daarom kiest onze stad voor een duurzame en energiezuinige aanpak. Voor alle gebouwen in Diest zullen we duurzaam verbouwen promoten."

"Ook mobiliteit is een sector waarin we de CO2-uitstoot kunnen verminderen. Hierbij hanteren we het STOP-principe: stappers, trappers en openbaar vervoer krijgen voorrang op het privévervoer. Daarom willen we het aanbod van het openbaar vervoer en het fietsennetwerk verbeteren."

"Een andere CO2-uitstoter is de landbouw. Daarnaast stoot deze sector ook andere broeikasgassen zoals methaan uit. Diest kiest resoluut voor duurzame landbouwtechnieken, een nauwe opvolging van vergunningen en erosie en de promotie van de korte keten."

"Tenslotte willen we de uitstoot van broeikasgassen terugdringen door het opnieuw aanplanten van bossen. Biodiversiteit en ecosystemen zijn immers cruciaal voor klimaatregulering. Diest gaat voor een duurzaam beheer van natuur en groen en verzet zich tegen de versnippering van de natuur", besluit Pascale.