sp.a – Groen Temse vraagt op de gemeenteraad volledige duidelijkheid over alle vertegenwoordigingen van lokale mandatarissen (burgemeester, schepenen, gemeente- en OCMW-raadsleden)  in intercommunales, samenwerkingsverbanden, CVBA’s, raden van bestuur en alle andere tussenstructuren waar zij namens de gemeente Temse in vertegenwoordigd zijn.  We roepen alle partijen op om het debat inzake vergoedingen voor verkozenen van de laatste dagen aan te grijpen om volledige transparantie te bieden aan de inwoners.  De raadsleden van sp.a en Groen Temse geven zelf het voorbeeld en publiceren al hun  inkomsten op hun lokale websites.

De mandatarissen van sp.a en Groen zijn onze 5 gemeenteraadsleden en onze 2 OCMW – raadsleden. De gemeenteraadsleden krijgen 205,04 euro bruto per gemeenteraad en 123,03 euro bruto per commissie.   Ze worden enkel vergoed wanneer ze aanwezig zijn. Bert Bauwelinck  en Martine Verheyden  zijn daarnaast ook lid van de politieraad.

Onze OCMW-raadsleden krijgen eveneens 205,04 euro bruto per OCMW-raad. Voor het Vast Bureau (Magda De Meyer) en het Bijzonder Comite Sociale Zaken (Pascal De Dycker) krijgen ze 123,03 euro bruto per vergadering.  Ook zij worden enkel vergoed wanneer ze aanwezig zijn.

Al deze bovenstaande bedragen zijn bruto bedragen.  Daarvan gaat nog bedrijfsvoorheffing af, aangezien raadsleden door de fiscus aanzien worden als zelfstandigen.  Bovendien staan onze raadsleden  een deel van deze inkomsten af aan hun partij. Voor sp.a is dat 30% van het brutobedrag, voor Groen 20%.  De afdrachten van de raadsleden dienen voor de werking van beide lokale partijen.

Daarnaast zijn onze raadsleden ook  politiek lid van andere vergaderingen, afgevaardigd door hun lokale partij of door de gemeente- of OCMW-raad. Voor deze vergaderingen worden ze niet betaald.  Hieronder vindt u een overzicht.  De exacte vergoedingen voor de bezoldigde mandaten in 2016 aangeduid met een asterisk (*) vindt u terug in de bijgevoegde tabel :

Bert Bauwelinck: gemeenteraad* gemeentelijke commissies*, politieraad*, ondervoorzitter sp.a Temse, voorzitter sp.a-Waasland,  raad van bestuur Erfpunt Onroerend Erfgoed Waasland (in 2016  netto €100 ontvangen, 50 euro netto/vergadering), lid RVB Bond Moyson Oost-Vlaanderen, lid RVB Nationaal Verbond der Socialistische Mutualiteiten

Martine Verheyden: gemeenteraad*, gemeentelijke commissies*, politieraad*,

Hasan Sarizeybek: gemeenteraad*, gemeentelijke commissies*

Freya De Keyzer: gemeenteraad*, gemeentelijke commissies*, Raad van bestuur AGB (Autonoom Gemeentebedrijf Temse)*

Raf Catthoor: gemeenteraad*, gemeentelijke commissies*

Magda De Meyer: OCMW-raad*, Vast Bureau OCMW Temse*, stuurgroep Huis van het Kind, voorzitter LOP Temse (2062 euro/jaar), RVB Wase Werkplaats, voorzitter Huurdersbond Gent/Waasland, voorzitter Vrouwenraad (onkostenvergoeding), voorzitter AWEPA (Association of European Parliamentarians for Africa)

Pascal De Dycker: OCMW-raad*, Bijzonder Comité Sociale Zaken OCMW Temse*, Algemene Vergadering Leerpunt Waas & Dender, voorzitter sp.a Temse, Algemene beheerraad Joc De Nartist, Algemene vergadering cultuurcentrum Temse, Algemene vergadering Bibliotheek Temse

Andere bestuursleden van sp.a en Groen Temse kunnen eveneens hun partij vertegenwoordigen binnen een vergadering, maar dit is dan telkens onbezoldigd.


UPDATE! Op de gemeenteraad van 27 februari 2017 ging het gemeentebestuur in op de vraag van sp.a - Groen Temse om alle vergoedingen te publiceren.