Niet toevallig op vrijdag de 13de lanceert sp.a-Groen Berlare haar belangrijkste programmapunten voor de gemeenteraadsverkiezingen en stellen ze hun lijsttrekkers en -duwers voor in café ‘t Oud Brughuys.

"Inderdaad, een ongeluksdag, voor de anderen toch, want wij komen met het alternatief om zoveel mogelijk mensen in Berlare gelukkig te maken.”, glimlacht kandidaat Etienne Bogaert.  

“Zo tonen we ook dat we niet bang zijn om elke uitdaging aan te gaan.” vult sp.a-voorzitter Cindy Roelandt aan. “We trekken immers met de slogan "BOUwen aan geluk voor Iedereen" naar de verkiezingen en ons programma is opgebouwd rond een klavertje vier.”  

sp.a/Groen wil immers haar gemeente als een goede huisvader/huismoeder besturen met aandacht voor de lange termijn en ijvert voor een sociaal, groen, ondernemend en veilig Berlare. 

“Een efficiënt en eerlijk beleid is de humus om dat klavertje te laten bloeien en dat is ons vijfde thema.”, zegt Jan Van Hee (plaats 2). Zo wil sp.a-Groen een volledige openbaarheid van bestuur, zoals de publicatie van de verslagen van het schepencollege op de website en het openbaar maken van alle contacten tussen het gemeentebestuur en bouwpromotoren.”

De gemeenteraad, waar de vertegenwoordiging gebeurt van alle inwoners, is ondergewaardeerd. Daarom vraagt sp.a-Groen het livestreamen van de zittingen via de website en het invoeren van een vraagmoment voor de inwoners

Verder wil sp.a-Groen een streng financieel beleid en tevens de afschaffing van de oneerlijke en inefficiënte algemene gemeentebelasting van 55 euro per gezin. 

“Momenteel gaat bijvoorbeeld een pak centen naar studiebureau’s en consultants, terwijl diezelfde expertise vaak in eigen rangen of bij andere overheden quasi gratis beschikbaar is.”, stelt Jan Van Hee. Pikant detail: hij was zelf consultant en begeleidde tal van overheden. 

Jan studeerde onder meer overheidsmanagement en heeft nu een leidinggevende positie aan een Gentse hogeschool. 

“Onze Donkgemeenten zijn een fantastische plek … voor mensen die het goed hebben, wij willen dat het voor iedereen een fantastische plek wordt.”, zegt Cindy Roelandt (plaats 1). “De jaarlijkse cijfers van Kind en Gezin liegen er niet om: gezinnen in kansarmoede zijn in onze gemeente met 4% gestegen sinds vorig jaar. Sinds 2007 steeg Berlare op de kansarmoedeindex van 1,8% naar 12,9%. We zijn in Oost-Vlaanderen de op één na sterkste stijger en we doen het slechter dan steden als Dendermonde en Aalst. We lanceerden enkele weken geleden ons eigen armoedebeleidsplan “T!jd voor bele!d” met tal van maatregelen om het tij te keren. Deze sterk stijgende armoede is slecht voor de lokale economie en het toerisme, dus is het een zaak van iedereen.” 

Cindy heeft een verleden als ondernemer in horeca en handel, maar werd door een slepende ziekte gedwongen het rustig aan te doen. Het bloed kruipt echter waar het niet gaan  kan en ze werd actief als vrijwilliger en pleegouder. Vorig jaar werd ze voorzitter van sp.a-Berlare en leidde ze de vernieuwingsoperatie van de partij. 

“Haar inwoners een onbezorgde oude dag bezorgen lijkt me toch één van de belangrijkste taken van een gemeentebestuur, toch?”, vraagt Rita Hanselaer (plaats 4). “De snelle vergrijzing is geen prioriteit van het beleid. Ons OCMW-rusthuis Ter Meere is één van de duurste in de regio en rusthuis Kruyenberg is nog duurder. Een gemiddelde Vlaamse vrouw ontvangt maandelijks 772 euro bruto als wettelijk rustpensioen, maar een verblijf in ons OCMW-rusthuis kost al gauw 1700 euro in de maand, zonder de bijkomende kosten. Ons rusthuis is niet voor iedereen betaalbaar en daar moeten familieleden vaak voor opdraaien. We laten de dagprijs van het OCMW- rusthuis niet boven het Vlaams gemiddelde uitstijgen en we gaan de onderhoudsplicht afschaffen. Iedereen moet, ongeacht zijn pensioen, in een rusthuis terecht kunnen zonder de kostprijs te moeten afwentelen op de kinderen of de partner.” 

Rita was arbeidster en syndicale afgevaardigde. Ze neemt steeds het voortouw in de strijd voor meer rechtvaardigheid en laat zich door niemand intimideren. 

Met waarschijnlijk de jongste kandidaat in Berlare zichtbaar op onze lijst, zijn jongeren ook niet ver weg in ons programma. Free Van Hee (plaats 5) argumenteert:  “Jeugdbewegingen werken hier fantastisch, maar daar stopt het vaak voor jongeren ouder dan 12 jaar. Die jongeren wil ik een stem geven. Verder wil ik mij inzetten om de bewustwording voor maatschappelijke thema’s bij jongeren aan te scherpen. Ik wil mij inzetten voor workshops en andere activiteiten voor jongeren over holibi-rechten en gelijke kansen, over milieu, armoede en ontwikkelingssamenwerking.”  

sp.a-Groen wil verder ook de terugbetaling van de Buzzypas uitbreiden en de aanvraag makkelijker maken. 

Free is 18 jaar en dochter van Jan. Ze is actief bij Locomotion en volgt Drama in Berlare. Ze houdt van een stevige discussie. In september start ze haar studies Politieke Wetenschappen. 

Uiteraard zet sp.a-Groen ook in op groene accenten. Het meest zichtbaar is het zwerfvuil dat volgens Statistiek Vlaanderen voor flink meer overlast zorgt in onze gemeente dan gemiddeld in Vlaanderen. “Wij zetten in op een batterij van maatregelen die gestoeld zijn op voorkomen, bewustmaken, strenger bestraffen en sneller opruimen.”, vertellen Groen-voorzitter Stefaan Vermeulen (plaats 3) en Etienne Bogaert. “Minder zichtbaar, maar een pak gevaarlijker zijn de hoge concentraties aan fijn stof in onze landelijke gemeente. Fijn stof is de rechtstreekse oorzaak van duizenden doden in Vlaanderen. Vooral het sluipverkeer van vrachtwagens en de lange files in Overmere zijn één van de oorzaken.” 

sp.a-Groen vraagt als één van de maatregelen de aanleg van een rotonde aan Overmere Kerk om de doorstroom te verbeteren. 

Verkeersveiligheid is trouwens een belangrijk punt in het programma. Volgens sp.a-Groen moet er dringend geïnvesteerd worden in de lamentabele toestand van fiets- en voetpaden en moeten er ook veilige fietsstallingen in de gemeente geplaatst worden. 

Stefaan is zelf fervent fietser. Hij is online marketeer bij een bank. Hij is de trekker van Groen in Berlare.  

Door de aanwezigheid van verschillende (voormalige) ondernemers op de lijst is het geen toeval dat er ook aandacht is voor economische belangen in de gemeente. De lokale ondernemingen zorgen immers voor lokale welvaart.  Zo ijvert sp.a-Groen voor een betere ondersteuning van alle lokale ondernemers en horeca. 

sp.a-Groen wil een duurzaamheidsclausule invoeren bij alle bestekken en aanbestedingen van het gemeentebestuur. Hoe dichter een onderneming bij Berlare gevestigd is, hoe meer kans hij krijgt op de gunning van de opdracht. Dit is niet alleen beter voor het milieu (minder gereden kilometer), maar zal ook de lokale ondernemers meer kansen bieden. 

“De horeca in Berlare is fantastisch en zorgt mee voor de uitstraling van onze gemeente. Daartegenover staan de casino’s aan het Donkmeer, die bieden geen enkele meerwaarde voor onze gemeente, integendeel, het aantal gokverslaafde jongeren stijgt zorgwekkend. Dus laten we de casino’s mee betalen aan de promotie van onze gemeente en haar voortreffelijke horeca. We heffen een casinotaks, die integraal naar de promotie van onze horeca gaat.” aldus Jan Van Hee.

Voormalig ondernemer Hilaire De Meyer (plaats 21) zet zich in voor meer sociale tewerkstelling in de lokale bedrijven. “Ik heb steeds, uit principe, mensen kansen gegeven in mijn bedrijf, sommigen hadden psychische problemen, anderen hadden geen scholing of ervaring, nog anderen zaten compleet aan de grond. Het was niet altijd makkelijk, maar de voldoening die je krijgt wanneer je iemand ziet open bloeien is onbeschrijfelijk. Het gemeentebestuur zou zo’n sociale tewerkstelling moeten ondersteunen om meer mensen uit de kansarmoede te krijgen. 

Hilaire was ondernemer in de bouwsector en was voorzitter van Berlare sportief. Hij is een sociale mens in alle opzichten. 

Samen met Cecile Rouquart en Anne-Marie Van Cauteren vormt hij een ijzersterk lijstduwerstrio. 

Cecile Rouquart is laborante op rust, was in de jaren negentig sp.a-gemeenteraadslid en federaal bestuurslid van de partij. De vernieuwde partijwerking charmeerde haar en ze gaat er met veel enthousiasme opnieuw tegenaan. 

Anne-Marie Van Cauteren is arbeidster en was lange tijd syndicaal afgevaardigde. Ze is sterk sociaal bewogen, neemt geen blad voor de mond en is een gekende figuur in Berlare. 

De complete lijst zal sp.a-Groen na de zomer voorleggen, ze zijn nog in gesprek met tal van mogelijke kandidaten om de lijst te vervolledigen. De paritaire samenstelling speelt hun parten, want sp.a-Groen komt probleemloos aan voldoende sterke vrouwelijke kandidaten, maar het aandeel mannen is momenteel nog een probleem. Toch een uitzonderlijk fenomeen in de overwegend mannelijke politiek.

sp.a-Groen is zeer enthousiast om met dit veelzijdige team van lijsttrekkers en lijstduwers de campagne in te zetten. Andere namen op de lijst zullen de komende weken stelselmatig bekend gemaakt worden.