Eind vorig jaar ontstond er onenigheid in het schepencollege van Ingelmunster. Sp.a-schepenen Enigo Vandendriessche en Dries Couckuyt konden zich niet vinden in het stilzwijgend gunstig advies dat hun collega’s in het schepencollege wilden uitbrengen over de uitbreidingsplannen van het kippenslachthuis in de Bollewerpstraat. Met twee van de zeven leden in het schepencollege kon de sp.a dit echter niet verhinderen. Vervolgens verleende de provincie de vergunning en gingen de buurtbewoners in beroep. In deze beroepsprocedure moet het schepencollege opnieuw advies geven over krak hetzelfde dossier. Nu blijkt dat ‘De Brug/N-VA/open vld’ wel bereid is om een negatief advies te steunen, zijn ze bij sp.a dan ook heel tevreden. (lees hier het artikel van december)

In december moest het schepencollege van Ingelmunster een advies uitbrengen over de uitbreidingsplannen van het kippenslachthuis in de Bollewerpstraat. Het bedrijf wil de maximale slachtactiviteiten opdrijven van 4.000 kippen per dag tot 22.800. Op basis van het voorbereidend werk van de gemeentelijke dienst stedenbouw en de uitgebreide bezwaren van de buurtbewoners stelde sp.a schepen Enigo Vandendriessche toen voor om negatief te adviseren. De collega’s van ‘De Brug/N-VA/open vld’ konden zich hier echter niet in vinden en stelden voor om geen advies uit te brengen. Volgens de wetgeving wordt geen advies echter beschouwd als stilzwijgend gunstig advies en daar kon sp.a dus niet mee akkoord gaan. Met twee van de zeven leden in het schepencollege kon de partij dit echter niet verhinderen. 

Toen het dossier op de provincie besproken werd, kwam er dus officieel een stilzwijgend gunstig advies van de gemeente. De provincie heeft dit advies gevolgd en de vergunning verleend. De buurtbewoners bleven echter niet bij de pakken zitten en tekenden beroep aan tegen deze vergunning. De beroepsprocedure houdt in dat het schepencollege opnieuw een advies moet uitbrengen over krak hetzelfde dossier. Sp.a wil opnieuw een negatief advies uitbrengen. Nu blijkt dat de coalitiepartner deze keer wel meegaat in het negatief advies zijn ze bij sp.a heel tevreden. 

“We zijn heel blij dat we in december het been hebben stijf gehouden en dit ook hebben durven zeggen. Het gaat hier tenslotte over de leefbaarheid van onze inwoners. We zijn dan ook heel tevreden dat ‘De Brug/N-VA/open vld’ in dit dossier tot inkeer is gekomen. We hopen dat we met het schepencollege de rangen kunnen sluiten en samen de leefbaarheid van onze inwoners kunnen vooropstellen. Hopelijk houdt het Departement Omgeving van het Vlaams Gewest rekening met ons advies.”  1e schepen Enigo Vandendriessche