De federale oppositiepartij sp.a lanceerde gisteren een eigen agenda voor de sociaal-economische ministerraad die vandaag plaatsvindt. Aan eerste minister Yves Leterme (CD&V) raadt de partij aan zo snel mogelijk over te gaan tot een begrotingscontrole, zodat de begroting van dit jaar weer op koers kan worden gebracht.

Ze sporen Leterme eveneens aan een nieuwe meerjarenbegroting op te maken. 'De huidige meerjarenbegroting slaat een gat van meer dan 6 miljard euro in de reserves voor de toekomstige pensioenen en verhoogt de fiscale druk jaar op jaar', klinkt het.

Minister van Sociale Zaken, Laurette Onkelinx (PS), moet volgens de sp.a werk maken van een meerjarenplan om tegen 2011 de beloofde welvaartsverhogingen voor uitkeringen en pensioenen voor een bedrag van 2 miljard euro te realiseren. De socialisten pleiten er ook voor dat de kinderbijslag voor het eerste kind op hetzelfde niveau wordt gebracht als dat voor het tweede kind.

Aan minister van Financiën, Didier Reynders (MR), wordt gevraagd 'de discriminatie weg te werken die deze regering invoerde en ervoor te zorgen dat ook gepensioneerden, zieken en invaliden volledig kunnen gebruikmaken van de verhoging van de belastingvrije som'.

Het verhogen van het ouderschapsverlof tot 1 jaar is eveneens een prioriteit van sp.a, net als maatregelen om de loonkosten van oudere werknemers verder te verlagen.

De Vlaamse socialisten sporen Marie Arena (PS), minister van Pensioenen, tot slot aan om de solidariteitsbijdrage voor de lagere pensioenen met onmiddellijke ingang af te schaffen