Beste dorpsgenoten,

Binnenkort starten de werken aan de Leuvensestraat te Sint-Joris-Weert. De meningen over deze werken lopen sterk uiteen. Met dit schrijven wenst de sp.a afdeling Oud-Heverlee jullie te informeren dat we van mening zijn  dat hier niet voor de beste oplossing wordt gekozen. En we doen dit niet alleen via deze brief: ook in de gemeenteraad hebben we hierover onze stem laten horen.

Het gemeentebestuur werkt aan een situatie die nog altijd onveilig is voor bewoners en zwakke weggebruikers.

De werkzaamheden die zullen starten hebben de bedoeling omaan beide zijden van de straat een verhoogd voet- en fietspad aan te leggen, die aan weerszijden maximum 1,60 m breed zullen zijn.  Voor de Leuvensestraat, die op een aantal plaatsen te smal is voor een dergelijke infrastructuur, levert dit niet de meest veilige oplossing op. Heel wat huizen liggen vlak tegen de weg. Hierdoor zorgt een aantal garage-inritten en voordeuren vlak tegen het voet-en fietspad voor gevaarlijke situaties, zowel voor de weggebruikers als voor de bewoners. Erg spijtig, ook al omdat deze werken niet door de hogere overheid gesubsidieerd worden: de werken volledig ten laste zijn van de gemeentelijke begroting.

sp.a pleit voor een veiliger alternatief.

Aangezien voor sp.a Oud-Heverlee de verkeersveiligheid een topprioriteit is, hebben we nagedacht over alternatieven en dit ook in de gemeenteraad verdedigd. Aangezien de werken binnenkort starten is het zeker vijf voor twaalf, maar hopelijk niet te laat om toch vanuit de betrokkenen te blijven pleiten voor een alternatief. Daarbij stellen we het volgende voor:

(a) we leiden het fietsverkeer van en naar de dorpskern van Sint-Joris-Weert langs een mooi en veilig fietspad naast de spoorweg tot aan de Reigerstraat. Dit is met minimale aanpassingen te realiseren: twee kleine stukken geschikte verharding in combinatie met de IJzerenwegstraat als fietsstraat. Maar dit is zeker de moeite waard om voor alle fietsers – schoolgaande jeugd, recreanten, dorpsgenoten die de auto bewust eens aan de kant laten- een prachtige fietspad over dit traject aan te bieden

(b) op de Leuvensestraat zelf gaan we enkel voor een veilig en verhoogd voetpad aan beide kanten van de weg, waar mogelijk tot één meter breed. Dit is voor de voetganger en voor de bewoner veilig. Wat meer is, de wegcode laat toe dat op een dergelijk fietspad kinderen tot twaalf jaar onder begeleiding van de ouders hier kunnen fietsen.

(c) in eenzelfde beweging pakken we de gevaarlijke oversteek ter hoogte van de Hollestraat aan. Het verkeer dat uit de richting van de Weertse Dreef komt moet in een scherpe hoek de baan kruisen, het is er voor fietsers en voetgangers erg gevaarlijk. Met deskundig advies kan hier ongetwijfeld een vluchtheuvel worden aangebracht om voor iedereen een aanvaardbare oplossing te bieden. Jullie stem telt.

 We willen jullie vragen om voor deze verkeerssituatie jullie stem te laten horen, want zeker niet alle betrokkenen werden hierin gehoord. Dit kun je doen door aan één of aan beide gemeenteraadsleden van de sp.a een bericht te sturen waarin je het volgende aangeeft (kruis aan wat je toepasselijk vindt)

  • O   de oplossing zoals uitgewerkt door de gemeente vind ik goed
  • O   ik vind het alternatief dat in deze brief door de sp.a wordt voorgesteld veiliger en beter
  • O ik zie nog andere alternatieven, nl …..
  • …….

Aarzel dus niet om je mening rond deze alternatieven per mail, persoonlijk of telefonisch door te geven aan

josrutten@telenet.be                  GSM  0476/ 860246

Joris.vanderveeren@skynet.be  GSM  0476/ 248 324

Met vriendelijke groeten

sp.a afdeling Oud-Heverlee.