PWA-werkneemster Tine: “Dit gaat me 15 euro per dag extra kosten”

Het plaatselijk werkgelegenheidsagentschap (PWA) van Maasmechelen voerde enkele jaren geleden een goedkope kinderopvang tijdens de schoolvakanties in voor het personeel van het OCMW, de gemeente, de lokale politie en het PWA zelf. “De bedoeling hiervan was tweeledig: enerzijds nieuwe werknemers/werkneemsters voor het PWA lokken met dit voordeel en anderzijds een geste doen naar het bestaande hardwerkende personeel van alle Maasmechelse overheidsdiensten”, zegt Daan Deckers van sp.a. Het bestuur van het PWA, met een CD&V – Open VLD – NV-A – meerderheid (PWA-bestuur is evenredig samengesteld conform de gemeenteraad) besliste afgelopen vergadering om die kinderopvang te schrappen.

“Een zeer ondoordachte en asociale maatregel”, vindt Deckers. “Tegenwoordig zie je steeds meer dat er in bedrijven een kinderopvang wordt georganiseerd tijdens de schoolvakanties. Logisch ook, gezien de gezinssituatie tegenwoordig helemaal anders is dan pakweg 30 jaar geleden met bijvoorbeeld gezinnen van tweeverdieners of gezinnen van alleenstaande ouders. Zo worden werknemers van heel wat zorgen gevrijwaard en kunnen ze zich dus beter concentreren op hun dagtaak. Dat CD&V, Open VLD en NV-A dit nu onder het mom van besparingen afschaffen, getuigt niet alleen van weinig respect voor het gemeentepersoneel, maar ook van een oerconservatieve denkwijze. En dat terwijl één van die partijen zich toch profileert als dé gezinspartij…”.

Werknemers van het PWA betaalden 1 euro per halve dag, het andere gemeentepersoneel 2 euro per halve dag. Tine, PWA-werkneemster en mama van drie kinderen, is ontgoocheld door de maatregel: “Aan 1 euro per halve dag betaalde ik dus 6 euro voor één dag kinderopvang van mijn drie kinderen. In de zomervakantie zal ik 8 euro voor onze oudste moeten betalen en 6,5 euro voor de twee jongsten. Dat komt op 21 euro, een verschil van maar liefst 15 euro per dag!”

sp.a stelt voor om de kinderopvang te behouden. “Dat dit geld kost, is een evidentie, maar je krijgt er ook gemotiveerder personeel voor in de plaats. In plaats van de kinderopvang volledig af te schaffen kan men beter de besparing halen bij het efficiënter organiseren ervan én het kenbaarder maken van dit voordeel binnen alle diensten, maar dat is een piste die jammer genoeg nooit onderzocht is”, besluit Deckers.