De regering-Michel trok de wettelijke pensioenleeftijd tegen 2025 op tot 66 jaar en tegen 2030 tot 67. Tegelijk snoeide ze in de mogelijkheden tot vervroegd pensioen en werd de pensioenbonus afgeschaft.

"Vooral vrouwen zullen de sigaar zijn", waarschuwt sp.a-Kamerlid Karin Temmerman nu opnieuw, naar aanleiding van het wetsontwerp dat de minimumpensioenen optrekt voor sommige werknemers en zelfstandigen. Die verhoging geldt immers enkel voor wie een volledige loopbaan kan aantonen.

Ook de Raad van State stelt zich de vraag of door dat loopbaancriterium "geen benadeling ontstaat in hoofde van bepaalde categorieën van personen - bijvoorbeeld vrouwelijke werknemers of zelfstandigen - die veelal geen volledige loopbaan zullen kunnen bewijzen".

"Ik begrijp niet wat minister Bacquelaine tegen vrouwen heeft", besluit Temmerman. "Eerst beloofde hij een verhoging met 1 procent om de nadelen van de taxshift te compenseren voor gepensioneerden. Niet alleen is er vandaag slechts sprake van 0,7 procent verhoging. Er is nu ook het advies van de Raad van State dat duidelijk stelt dat er sprake kan zijn van discriminatie."