Vrijdagochtend deelde sp.a Herent fairtrade-chocolaatjes uit aan de treinreizigers in Herent en Veltem naar aanleiding van het 1 mei-feest. Voorzitter Jan Creten: "Met deze actie zetten we het belang van een eerlijk en duurzaam beleid in de kijker. In Herent vieren we die dag niet alleen het feest van de arbeid, maar is er ook de wereldmarkt die dit jaar 30 jaar oud is. Een extra stimulans voor ons om ook in Herent voor meer fairtrade te kiezen en blijven in te zetten op een sociale beleid voor iedereen! Jo De Clercq, schepen van ontwikkelingssamenwerking geeft aan dat binnenkort op de gemeenteraad een nieuwe resolutie goed wordt gekeurd die de ambitie toont om het aankoopbeleid van de gemeente verder te verduurzamen en een eerlijk loon voor iedereen vooropstelt. "We proberen onze baseline eerlijker is beter ook in beleidsdaden om te zetten."