Herentals investeert verder in het sociaal beleid van het OCMW. We voeren als OCMW-fractie (foto Tom Olyslaegers- Leen De wijze - Rob Lathouwers) al jaren een goed sociaal beleid voor de zwaksten in onze samenleving en willen dit blijven doen, ondanks de besparingen die de huidige Vlaamse regering ook ons OCMW oplegt. Zo zorgen we er met een bijkomende dotatie vanuit de stad voor dat onder meer het goede sociale tewerkstellingstraject ‘den Travoo’ ook in 2016 kan blijven bestaan. Want we willen niemand achterlaten, iedereen verdient een kans en wij willen er mee voor zorgen dat ook zij die momenteel minder kansen hebben op de gewone arbeidsmarkt, kansen krijgen om zich arbeidsgewoontes eigen te maken om zo hun tewerkstellingskansen te vergroten.

Voor meer info kan je terecht bij de OCMW-raadsleden:

Leen De Wijze - leen.de.wijze@skynet.be

Tom Olyslaegers - tom.olyslaegers@telenet.be

Rob Lathouwers - rob.lathouwers@skynet.be