De euthanasiewet bestaat onderstussen dertien jaar en in al die tijd is er slecht één aanpassing gebeurt. “Nochtans zijn er veel verbeterpunten te vinden in de euthanasiewet”, zegt Kamerlid Karin Jiroflée. “Zo zou de mogelijkheid tot euthanasie moeten uitgebreid worden naar personen die wilsonbekwaam zijn door een ernstige hersenaandoening. Mensen moeten deze ziektetoestand vooraf in samenspraak met hun vertrouwensarts neerschrijven zodat ook in een fase van wilsonbekwaamheid of bewusteloosheid aan hun wens om zélf hun stervensmoment te kiezen, tegemoet wordt gekomen.”

Daarnaast pleit sp.a ervoor om de beperking in tijd van de wilsverklaring af te schaffen. Vandaag moeten mensen om de 5 jaar hun wilsverklaring vernieuwen. Karin Jiroflee stelt nu voor om de wilsverklaring voortaan slechts eenmaal te laten bekrachtigen. Uiteraard blijft de wilsverklaring –zoals in de huidige wetgeving- ten alle tijden herroepbaar, maar de ambtelijke rompslomp van het verlengen verdwijnt.

“Tot slot willen wij ook de patiënten verder helpen wiens arts hun euthanasieaanvraag niet wil behandelen. Door een doorverwijsplicht voor de arts in te voeren, verplichten deze artsen om de patiënt door te verwijzen naar een andere arts die wel bereid is de aanvraag te bekijken”, aldus Karin Jiroflée die in dit voorstel ook voor de betrokken artsen een goede oplossing ziet. “Aan deze doorverwijsplicht hangt overigens ook het overmaken van het medisch dossier vast. Zo kan de patiënt vlot worden behandeld, zonder zelf een zoektocht naar een nieuwe arts op te moeten zetten.”

sp.a wil het debat in het parlement aangaan aan de hand van deze drie wetsvoorstellen. Maar willen de anderen partijen dat ook? sp.a vreest dat een ethisch zwijgakkoord binnen de meerderheid de ‘ethische deur’ hard in het slot heeft gegooid.