Het OCMW heeft de laatste jaren niet genoeg gedaan om voor elk kind in Heusden-Zolder een betaalbare en kwaliteitsvolle plek in de buitenschoolse kinderopvang te voorzien. De maatregel die leerlingen van buiten Heusden-Zolder van de buitenschoolse kinderopvang uitsluit, is ongezien en discriminerend!

Voor ouders met jonge kinderen is kinderopvang onmisbaar. Als sp.a staan we dan volledig achter dit principe, kinderopvang moet er zijn voor alle kinderen in Heusen-Zolder. “Dat geldt dus ook voor kinderen die in Heusden-Zolder naar school gaan, maar in een andere gemeente wonen”.

Al van het begin van de legislatuur is sp.a Heusden-Zolder vragende partij om inzicht te krijgen in de werking van de Buitenschoolse Kinderopvang van het OCMW. Maar tot op heden hebben we geen cijfers mogen ontvangen. Onze vraag waarom de kinderen van buiten Heusden-Zolder, die wél school lopen in onze gemeente, nog steeds uitgesloten worden van dit basisrecht, blijft tot op heden een raadsel. Een maatregel die nog dateert van de vorige CD&V-legislatuur.

En dat terwijl voor sp.a elk kind recht heeft op een plekje in de naschoolse opvang, liefst in de buurt van de school.

De OCMW-voorzitter klopt zich trots op de borst dat ze een overschot van 3.7 miljoen op de jaarrekening hebben gerealiseerd.

Op welke posten heeft het OCMW bespaard en zo dit bedrag bekomen? Zijn dit gewoon de gelden die ze elk jaar teveel hebben gevraagd aan de gemeente? Is dit de opbrengst van het sluiten van de twee opvangplaatsen? Maar het verhaal van een goede huismoeder die haar geld goed heeft beheerd, dat willen we graag zwart op wit zien.

sp.a Heusden-Zolder betreurt dat NVA kinderopvang reduceert tot een verkiezingsstunt.

3.7 miljoen euro is veel geld. sp.a Heusden-Zolder vindt dat er niet over één nacht ijs moet gegaan worden en de noden van de kinderopvang in Heusden-Zolder in kaart moeten gebracht worden, welke vraag er bestaat en waar. Als er capaciteits-of infrastructuurproblemen zijn, dan moet dat grondig onderzocht worden.

Vanuit Vlaanderen is er terug de mogelijkheid gecreëerd om via proeftuinen, die samenwerken met de scholen, om een bijkomend naschools aanbod te ontwikkelen. Het schepencollege heeft dit ook goedgekeurd, zodat we hiermee van start konden gaan in Heusden-Zolder. De proeftuinen lopen en een eerste evaluatie is al gemaakt. We wachten nu best eerst op de resultaten en zullen dan kijken of er nog problemen zijn

Maar sp.a Heusden-Zolder is alleszins aangenaam verrast en heel blij dat er na al die jaren er  een oplossing zal komen voor kinderen buiten Heusden-Zolder.

sp.a Heusden-Zolder hoopt dat de OCMW-voorzitter woord houdt en dat het geen loze verkiezingsstunt is een jaar voor de verkiezingen.

Meer info:

Danny Utens