Ook in de provincie Antwerpen heeft de NMBS een uiteenzetting komen geven over het nieuwe vervoersplan dat van kracht zal gaan in december 2014. Daar staan heel wat goede zaken in. Meer regelmatige verbindingen tussen de provinciehoofdsteden en toch het behoud van een reeks vroege en late treinen die ter discussie stonden. Sinds gisteren 1 juli staan de nieuwe uurroosters online.

Maar het plan heeft ook enkele verliezers. Het vervoersplan zet vooral de lijn Brussel-Turnhout in de kou, er is nog geen oplossing gevonden voor de inzet van het materieel. De M6 treinstellen, de zogenaamde dubbeldekkers zouden mogelijks verdwijnen.

Jan Bertels: “Het wegvallen van de dubbeldekstellen zou een totale achteruitgang zijn voor deze lijn. Reeds nu al worden de plaatsen 100% benut en staat men dikwijls vanaf Lier recht.”

 David Geerts treedt hem bij: “Deze stellen zijn echt geen overbodige luxe, deze vervangen zou teruggaan in de tijd en reeds nu wordt onze regio stiefmoederlijk behandelt bij de NMBS.

Beide parlementsleden doen een oproep aan de reizigers: laat jullie stem horen. Laat de klantendienst van de NMBS weten dat onze dubbeldekkers broodnodig zijn en blijven voor ons.  Of wil de NMBS weerom vanuit de Kempen steeds maar klachten krijgen over een gebrekkig aanbod; we hoopten dat we niet opnieuw een klachtengroep zouden moeten organiseren zoals in het verleden.  Dus: onze dubbeldekkers moeten blijven!

Meer info: David Geerts 0475/299206

                Jan Bertels 0478/261454