De lokale besturen krijgen nog te vaak af te rekenen met "bureaucratische beuzelarijen", waardoor projecten zoals de bouw van een school of de aanleg van een fietspad vertraging oplopen.

Dat heeft sp.a-voorzitster Caroline Gennez gezegd op een partijdag voor lokale mandatarissen in Brugge. Momenteel worden lokale besturen volgens Gennez nog te vaak 'geremd' in de realisatie van concrete projecten. Zo werken de administraties van de Vlaamse overheid soms tegen in plaats van mee. "Het is vermoeiend als je tien adviezen van tien verschillende administraties nodig hebt voor je een spade in de grond kunt steken voor een nieuw fietspad. Goede regels zijn nodig, maar ik denk nog altijd dat een burgemeester of een schepen beter geplaatst zijn om te weten waar dat nieuwe fietspad of die nieuwe weg moeten komen dan tien, elkaar vaak tegensprekende gewestelijke ambtenaren", stelde Gennez.