Als sp.a stellen we met plezier vast dat de oppositiepartijen het stadsbudget 2017-2019 aangrijpen om een reeks positieve beleidsvoorstellen te lanceren. We hebben altijd gezegd dat we goeie voorstellen van de oppositie zouden steunen indien haalbaar en we zullen dit ook zo doen.

De volledige reactie kan je hier lezen.