Deze bestuursmeerderheid is zeker bereid om enkele nieuwe voorstellen te onderzoeken op hun haalbaarheid en betaalbaarheid, zoals bijvoorbeeld de invoering van een mantelzorgpremie, het voorzien in AED-toestellen (er komen er volgend jaar sowieso twee bij) en op dit moment zijn er al talrijke aanwezig, ethisch beleggen en een visieplan over de toekomst van onze kerkgebouwen.

 We willen er echter wel op wijzen dat heel wat van de voorstellen die de oppositie nu doet al gerealiseerd, in uitvoering of gepland zijn in 2017 en volgende jaren. Als de oppositie het budget en de dossiers van het schepencollege goed zou gelezen hebben, dan zou ze dat wel weten. Het gaat onder meer over:

  • Een jaarlijkse actie Grote Kuis bestaat al met de zwerfvuilactie, maar vanaf volgend jaar belonen we ook straten die hun buurt net houden met een buurtfeestcheque, in het kader van de versterkte wijkwerking en Hart voor je buurt;
  • Een functioneel e-loket waar je zo veel mogelijk documenten van thuis uit kunt afprinten is vandaag in volle uitbouw, de softwarepakketten daarvoor zijn aangekocht. Binnenkort zal je bijvoorbeeld bewijs samenstelling gezin, … op die manier kunnen ontvangen, met enkele drukken op de knop;
  • Het onthaal van de sportdienst wordt in 2017 verbouwd tot een functioneel loket waar burgers vlot in contact kunnen komen met de sportdienstverantwoordelijken. Daartoe staat er voldoende geld in het budget voor volgend jaar;
  • De drugproblematiek in onze stad wordt zeer duidelijk aangepakt, met o.a. het flexteam van de politie dat drugdealers opspoort en aanpakt. Enkele maanden geleden is zoals bekend ook een werkgroep drug- en alcoholpreventie gestart, die in samenwerking met de scholen, horeca, de jeugdwelzijnswerker, politie en de gezondheidszorgsector een preventiebeleid uitwerkt;
  • Een jaarlijks budget voor de heraanleg van voetpaden van meer dan € 300.000 per jaar, staat letterlijk in het budget. Daarnaast is er vandaag ook al in een budget voorzien voor de heraanleg en verfraaiing van de stadsparkings, zoals de oppositie vraagt. Denk maar aan de heraangelegde parking aan de Kunstacademie in de Kruisstraat (gratis parking Lavani) , de heraangelegde parking aan het goederenstation of aan de parking in de Meensestraat die volgend jaar helemaal opnieuw ingericht wordt;
  • Investeren in fietsvoorzieningen en –stallingen doen we waar mogelijk en opportuun, bijvoorbeeld met nieuwe fietsrekken in de te vernieuwen Marktstraat en aan Eperon d’Or en met de aanleg van een bakfietsparking aan de St-Rafaëlsschool en in de heraan te leggen Marktstraat;
  • Enz.