De Herentalse sp.a-jongeren vestigen de aandacht op het reglement kampsubsidie. Het bundelt twee oude reglementen en voegt een nieuwe dimensie toe. Dit nieuwe reglement komt er onder impuls van onze schepen van jeugd, Jan Bertels.

1) Administratieve vereenvoudiging

In het vorige jeugdbeleidsplan waren twee reglementen opgenomen: een reglement voor een tussenkomst in het vervoer van kampmateriaal en een reglement om de huur van een kampplaats te subsidiëren. Deze twee zijn nu gebundeld.

2) Tussenkomst in personenvervoer

Naast deze twee elementen verleent de stad met het nieuwe reglement ook een tussenkomst voor het vervoer naar de kampplaats van leden en leiding van erkende jeugdverenigingen. Die komt er op vraag van de jeugdraad. Sommige jeugdverenigingen kampen vooral met hoge vervoerskosten van hun leden en minder met het vervoer van kampmateriaal. Aan deze behoefte komt de stad nu tegemoet. 

 

De sp.a-jongeren zijn blij dat het stadsbestuur luistert naar de problemen waar jeugdverenigingen mee kampen. Ook tijdens een economische crisis blijft onze stad in jongeren investeren. En dat vinden wij een goede zaak. 

 

Liese Bergen, Kim Verwimp, Bieke Baeten, Kim Van Vaerenbergh, Petra Leysen

Tom Olyslaegers, Nick Slegers, Philippe Van de Ven en Nico Belmans