Voorzitter van sp.a Limburg Peter Vanvelthoven is aangenaam verrast dat CD&V bij monde van nationaal voorzitter Wouter Beke ingaat op de oproep van sp.a voor een grotere rol van het provinciebestuur in het mobiliteitsbeleid en overtuigd is dat het Limburgs provinciebestuur echt nodig is. 

“Na de beslissingen van de Vlaamse Regering om de provincies een pak bevoegdheden af te nemen en zo Limburg in de kou te laten staan, ben ik toch wel verrast met deze koerswijziging van CD&V. Het was toch mede de CD&V die besliste om de cultuursubsidies voor Limburg drastisch te verlagen of om in Limburg geen ontwikkelingen meer toe te laten via het beleidsplan ruimte Vlaanderen.”

Openbaar vervoer

Vlaanderen, De Lijn, heeft een nieuw belbussysteem ingevoerd. Gevolg: 45% minder reizigers in Limburg en 65% van alle klachten komen uit Limburg. De afbouw van de belbussen is toch door CD&V in de regering beslist?

Betonstop

Het is voor iedereen intussen duidelijk  dat de zogenaamde ‘Betonstop’ van Joke Schauvlieghe nefast is voor de ontwikkelingskansen voor Limburg. CD&V-voorzitter Wouter Beke geeft nu zelf toe dat het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen enkel rekening houdt met de zogenaamde Vlaamse Ruit tussen Antwerpen, Brugge, Brussel en Leuven. Nochtans heeft CD&V deze voor Limburg nefaste betonstop in de Vlaamse regering goedgekeurd.

Cultuur

De bevoegdheid cultuur is van de provincie naar Vlaanderen overgeheveld. De eerste vaststelling is dat Limburg in de toekomst zwaar onder gesubsidieerd zal worden. Ook door CD&V in de Vlaamse regering goedgekeurd.

Dat CD&V-voorzitter Wouter Beke en CD&V-minister Jo Vandeurzen nu plots zeggen “het behoud van de provincie Limburg is de echte inzet van de verkiezingen”, maar hun verantwoordelijkheid hierin zelf niet genomen hebben op het ogenblik dat de belangrijke beleidsdomeinen cultuur, welzijn, jeugd en sport in het Vlaams parlement als provinciale taakstelling geschrapt werden, is voor sp.a Limburg totaal onbegrijpelijk. Maar beter laat dan nooit. “Ik ben verrast maar tevreden dat de CD&V, nadat vanuit de Vlaamse Regering met CD&V veel beslissingen ten nadele van onze provincie werden genomen, nu toch pleit voor een sterker Limburg. In méér Limburg vinden ze met sp.a een bondgenoot. Het doet me deugd dat CD&V, na mijn oproep op 1 mei, mee aan de kar wil trekken voor een sterke provincie Limburg!”, besluit Peter Vanvelthoven