De nieuwe afvalkalender die Igean bij het Rumstse infoblad liet steken, is volgens gemeenteraadslid Christine Jacobs onleesbaar en niet gebruiksvriendelijk. Zij wordt daarin bijgetreden door de volledige gemeenteraad.                                                    

Naar jaarlijkse traditie liet het gemeentebestuur een gedetailleerde afvalkalender in haar gemeentelijk infoblad opnemen. Zo is het voor de inwoners duidelijk wanneer, welke afvalfracties door de diensten van Igean worden opgehaald. Christine Jacobs had de kalender voor dit jaar uit het infoblad gehaald en naar de gemeenteraad als voorbeeld meegebracht.

De bevoegde schepen en de vertegenwoordiger bij de intercommunale Igean bevestigden beiden dat dit probleem werd aangekaart, maar dat er dit jaar niets meer aan veranderd kan worden en dat er geen oplossingen zullen aangeboden worden.

Bron: www.gva.be