Na een bewogen 117 dagen sinds de gemeenteraad van 24 augustus waar de fusie tussen Deinze en Nevele werd aangekondigd, legde sp.a zowel in Deinze als in Nevele enkele accenten die andere partijen terzijde lieten. Mia Pynaert wees op de aanstormende klimaatverandering en de nood aan actie ook op gemeentelijk vlak. Freija Dhondt wees onder andere op de noodzaak aan participatie en betrokkenheid van buurten en deelgemeenten bij het beleid. Hilde Langeraert had vooral bezwaren bij de manier waarop deze fusie tot stand kwam en bevestigde haar standpunt met een onthouding. sp.a benadrukt nog dat zij met volle inzet met andere partijen wil meewerken aan het bouwen van een mooie fusie.

Hilde Langeraert (Voorzitter gemeenteraad Nevele – sp.a): Vier maanden geleden, op de gemeenteraad van 24 augustus, onthield ik me al bij de stemming omdat ik vond dat de andere opties en mogelijke fusiepartners niet grondig genoeg waren onderzocht en de vooropgestelde timing onrealistisch was.

De verschillende dorpen van Nevele kijken naar een andere stad of gemeente voor de centrumfuncties. De tijd was rijp om dit dossier op te pakken en de verschillende opties (inclusief defusie) te overwegen. Maar het kortetermijndenken kreeg het afgelopen half jaar teveel de bovenhand.

Ook het voorstel voor de fiscaliteit kan me niet bekoren. De schuldovername door de Vlaamse overheid wordt onmiddellijk ingezet voor het verlagen van de lokale belastingen, maar voor het uitwerken van de dienstverlening, de moeilijke oefening voor de rechtspositieregeling van het personeel, enzovoort… vertrekt men van een wit blad?! Stellen we een structurele lastenverlaging niet beter uit tot we de transitieperiode, de kosten eraan verbonden en ook de inhoudelijke beleidskeuzes scherper in beeld hebben? 

Ik wil graag beklemtonen dat ik positieve kansen in het fusieverhaal zie en ik waardeer ook het vele en kwaliteitsvolle werk dat de afgelopen maanden is verricht. Maar er zijn voor mij teveel vraagtekens, te veel bezwaren om vandaag voluit ‘ja’ te zeggen voor de fusie. Ik heb respect voor het standpunt van mijn collega-fractieleden en de collega gemeenteraadsleden in Nevele en Deinze, maar vandaag nemen we een beslissing die bepalend is voor toekomstige generaties.  Ik vraag me af of we niet beter als ‘begeerde bruid’ middenin het bed waren blijven liggen. Het had volgens mij tot diepgaander huwelijksgeluk kunnen leiden, breder gesteund door onze Nevelse familie.

Freija Dhondt (Gemeenteraadslid Deinze – sp.a): In het fusiedossier dat voorligt zien we dat er rekening is gehouden met onze oproep op 24 augustus om bij de concrete invulling van de nieuwe entiteit de inwoners écht te gaan betrekken. Met werktafels over diverse thema's moeten onze inwoners kunnen meebouwen aan de nieuwe stad. En ook onze oproep naar een goed uitgebouwde buurtwerking met buurtbudgetten en buurtraden, is door deze fusie actueler dan ooit tevoren. We moeten mensen nog véél meer deel laten worden van de plek waar ze wonen. Het is dé kans ook om van elkaar te leren. Deinze kan bijvoorbeeld heel wat leren van Nevele op vlak van sociaal beleid en de persoonlijke aanpak van hun OCMW. En Nevele heeft een grotere capaciteit aan kinderopvang (62% tov 50%). Qua fietsinfrastructuur en seniorenvoorzieningen kan Nevele dan weer wat leren van Deinze.

En ja, ook met sp.a Deinze hebben we nog vragen, maar we geloven heel sterk dat dit kan slagen. Wij zijn absoluut bereid ons steentje bij te dragen. Laat ons samen met de inwoners van de 17 deelgemeenten een warm verhaal schrijven de komende jaren, op mensenmaat.

Mia Pynaert (Eerste schepen Nevele – sp.a): Ik ga bewust niet meer herhalen wat de collega’s voor mij hebben aangehaald maar één zaak is nog niet aan bod gekomen en is nochtans het allerbelangrijkste: nl. de klimaatverandering. Dit wordt de allergrootste uitdaging. Een grotere entiteit zoals de nieuwe fusiestad kan daar meer resultaten boeken. Ik spreek hier de hoop uit dat de toekomstige beleidsmakers dit elk op hun beleidsdomein ter harte zullen nemen.


Meer info:

Hilde Langeraert – Voorzitter gemeenteraad Nevele
+32 472 69 62 54 – h.langeraert@gmail.com

Freija Dhondt – Gemeenteraadslid Deinze
+32 494 892 639 – freija.dhondt@live.be 

Mia Pynaert - Eerste schepen Nevele
+32 497 530 951 – Mia.Pynaert@nevele.be

Walter Gorré – Voorzitter sp.a Nevele
+32 483 505 238 – waltergorre@gmail.com

Wouter De Schepper – Voorzitter sp.a Deinze
+32 496 673 729 –wouter@gogetit.be