Terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) voert een schrikbewind in grote delen van Syrië en Irak. In beide landen maakt IS zich schuldig aan oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. sp.a vindt dat de internationale gemeenschap niet aan de zijlijn kan blijven staan in deze humanitaire ramp. IS bedreigt immers ook onze veiligheid. Voor een militair ingrijpen in lopende zaken is eerst een mandaat nodig van het parlement. De bevoegde commissie kwam gisteren samen onder voorzitterschap van Dirk Van der Maelen. Vicepremier Reynders en Minister De Crem legden daar een ontwerp van resolutie neer. Op aansturen van sp.a werd die nog grondig gewijzigd. “Wij willen mee onze schouders zetten onder een mandaat, maar we schrijven geen blanco cheque uit.”, aldus Dirk Van der Maelen. “Dit mag immers geen blinde oorlog worden.” Kamerlid Alain Top verduidelijkt welke 3 elementen van belang waren voor sp.a: “Wij wilden een duidelijk afgelijnd mandaat waarin werd opgenomen dat militair ingrijpen enkel kan binnen internationale rechtsregels. Ten tweede moet de actie ook beperkt zijn in de tijd en tot slot willen we enkel gevechtsvliegtuigen inzetten. CD&V, VLD, N-VA, MR, PS en CDH volgden ons uiteindelijk in die redenering en keurden de bijgestuurde resolutie goed. Groen onthield zich.” De actie werd beperkt tot Irak omdat de Iraakse regering zelf oproept tot een ingrijpen van de internationale gemeenschap. Dat is niet het geval voor Syrië en zonder VN-resolutie is het dan volgens internationaal recht niet toegelaten om militair op te treden. De gestemde resolutie kan verlengd worden door een eventuele nieuwe federale regering. sp.a dringt tot slot ook aan op een blijvende betrokkenheid van het parlement en doorlopende rapportering.

Van der Maelen benadrukt dat er, parallel aan het militair ingrijpen, ook aandacht moet worden besteed aan de opbouw van een kader dat het lokaal bestuur kan overnemen. Hij blijft ook aandringen op humanitaire hulp, met specifieke aandacht voor de etnische, culturele en religieuze minderheden. Het spreekt voor zich dat die hulpacties moeten afgestemd worden met een militair optreden.