Volgens de statuten van de afdeling worden de bestuursfuncties elke drie opnieuw vacant verklaard.

Christini Gounakis werd tot nieuwe voorzitter van de afdeling verkozen.                                                             Christini was voordien reeds actief als secretaris van de afdeling, kandideerde voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 en was in 2014 ook kandidaat voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers.