[image] De stad Antwerpen doet veel inspanningen om van de stad een aangenamere plek te maken. De bouw van het Lange Wapperviaduct gaat daar tegenin. “Wie van Antwerpen houdt, is tegen de Lange Wapper.”

“De voorbije jaren zette het Antwerpse stadsbestuur in op talloze projecten die de stad aangenamer maken om te wonen, te werken en te bezoeken. Het eilandje, Park Spoor Noord, de nieuwe Leien en het Theaterplein kregen een grondige facelift. Op dit elan wil de Antwerpse sp.a verdergaan. Maar de Lange Wapper gaat lijnrecht tegen dit project in en vormt een bedreiging voor de toekomst van de stad”, stelt Antwerps sp.a-voorzitter Dirk Wiesé.

Viaduct over de stad
“De Lange Wapper is geen brug over de Schelde, maar een viaduct over de stad. Een viaduct dat het doorgaand verkeer midden in onze stad zal brengen en de stad ook letterlijk in twee zal delen”, onderstreept Jo Vermeulen, fractieleider van sp.a in de Antwerpse gemeenteraad.

Dat zal de leefbaarheid van enkele wijken ernstig in het gedrang brengen, zegt Kathleen Van Brempt. “De komst van Lange Wapper is desastreus voor de leefbaarheid van Merksem, Deurne Noord en Luchtbal. 20 procent van de Antwerpse bevolking, dat zijn 100.000 mensen, zullen binnen anderhalve kilometer van de Lange Wapper wonen”, stelt ze.

Campagne
Op 18 oktober zal de Antwerpse bevolking zich voor of tegen de Lange Wapper kunnen uitspreken in een referendum. “Een unieke kans. sp.a Antwerpen roept alle Antwerpenaren op om hun stem te laten horen, te kiezen voor de toekomst van de stad en dus ‘neen’ te zeggen tegen de Lange Wapper”, zegt Dirk Wiesé.

De mandatarissen en vrijwilligers van de stadspartij trekken er de komende weken op uit om de Antwerpenaren te overtuigen om hun stem uit te brengen tegen de Lange Wapper. “Het referendum biedt een uitgelezen kans om jongeren vanaf 16 jaar te betrekken bij de toekomst van hun stad. De Antwerpse sp.a-jongeren van animo trekken daarom rond met een blitse caravan om de jonge Antwerpenaar ervan te overtuigen dat zijn stem telt”, zegt Seppe De Blust, sp.a-gemeenteraadslid.

Misleidende reclamespotjes van BAM
Vandaag raakte ook bekend de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) twee campagnespotjes en één advertentie moet wijzigen of verwijderen. Die reclame voor de Lange Wapper is misleidend, oordeelt de Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP). Vlaams parlementslid Bart Martens had tegen de spotjes een klacht ingediend. "Dit is straf. Van een NV van publiek recht zoals de BAM zou je mogen verwachten dat ze objectief communiceert", zegt Martens. Hij wil minister-president Kris Peeters hierover ondervragen in het Vlaams Parlement.