Oppositiepartij sp.a klaagt aan dat niet alle middelen die begroot zijn voor woonzorgcentra in Vlaanderen effectief uitgegeven worden. Uit cijfers die Vlaams parlementslid Jan Bertels opvroeg, is er sprake van een tegen mei verwachte onderbenutting van 35 à 40 miljoen euro. "Minister Vandeurzen is minister van Welzijn en moet niet minister van onderbenutting spelen", zegt Bertels.

Uiteen nota blijkt dat er 8,5 miljoen euro effectieve onderbenutting is omdat ereind vorig jaar iets minder woongelegenheden erkend waren dan gepland.Daarnaast wordt er nog eens ongeveer 25 miljoen euro aan onderbenutting verwacht omdat de begrote capaciteitsuitbreiding van het laatste kwartaal van vorig jaar nog niet in het cijfer zal staan dat het RIZIV in mei zal rapporteren. Er valt tenslotte ook te verwachten dat er een natuurlijke onderbenutting zal zijn omdat niet alle gerealiseerde uitbreiding vanaf dag één bezet zal zijn. 

Sp.a-parlementslid Bertels klaagt aan dat de minister middelen ongebruikt laat. "Bij het nakend begin van de week van de zorg kan dit tellen. De minister moet zich niet meer verschuilen achter het argument dat hij geen geld heeft om hoge noden te voldoen. Hij laat geld dat hij heeft gewoon wetens en willens liggen",besluit Bertels.