Tijdens het ledenfeest stelde Bruno Tobback de 19 kandidaten voor, die de Kortenaakse bevolking moeten overtuigen sp.a opnieuw de kans te geven om de gemeente mee te besturen. “Na zes jaar oppositie is het hoog tijd voor een nieuwe socialere inbreng in het lokaal beleid”, klinkt het. “Niet minder dan elf van de negentien kandidaten doen voor het eerst een stap naar een politiek engagement”, zegt voorzitter Peter Van Hoof. “Zij zullen zeker ondersteund worden door de ‘anciens’ op de lijst.” 

Dit is de voltallige lijst van sp.a Kortenaken voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in oktober.

Met deze ploeg willen wij er 100% voor gaan om tijdens de volgende legislatuur mee te besturen in onze gemeente!

1. Griet Vandewijngaerden
11. Viviane Christiaens
2. Kris Janssens  
12. André Vanoeveren
3. Koen Veulemans  
13. Paul Sterkendries
4. Marina Jonckers    
14. Katrien Goetschalckx
5. Debby Van Kerkhoven15. Jannick Broos
6. Ann Jordens16. Valère "Jekke" Wuestenberghs
7. Lien Van Hoof17. Jos Coomans
8. Paul Vanwinkelen18. Wendy Creten
9. Peter Van Hoof19. Ludo De Roo
10. Liesa Sterckx