'De Zorginspectie doet haar werk, maar helaas nemen niet alle ziekenhuizen het even nauw met kwaliteitszorg en dreigt het gebrek aan financiering door de overheid de veiligheid van de patiënten in het gedrang te brengen.’ Dat zeggen Monica De Coninck en Jan Bertels in een reactie op de vaststelling dat een op de vier ziekenhuizen het niet al te nauw neemt met de kwaliteitsnormen.

Kwaliteitscontrole rendeert. De Vlaamse Zorginspectie doet haar werk. De inspecteurs zorgen ervoor dat we vandaag een goed beeld krijgen van de kwaliteit van de dagelijkse zorg in een ziekenhuis. Dat is erg belangrijk, maar daar stopt het goede nieuws. Eén op de vier ziekenhuizen neemt het helaas niet al te nauw met de kwaliteitsnormen.

Ziekenhuizen laten al eens steken vallen, maar ze presteren vandaag op het vlak van kwaliteitspromotie al stukken beter dan in het nabije verleden. sp.a is tevreden dat de Zorginspectie haar werk doet. In Vlaanderen is er nu echt gestart met een volwassen kwaliteitstoezicht. Bovendien kiest het Agentschap Zorg voor openheid en transparantie.

Hier pleit sp.a al langer voor. Met de rapporten van de inspectie kunnen ziekenhuizen nu zéér concreet aan de slag. Dat Vlaamse ziekenhuizen naast het verplichte toezicht ook steeds vaker op vrijwillige basis deelnemen aan het Vlaams Indicatoren Project toont de goede wil bij de ziekenhuizen aan. Het is belangrijk dat minister Vandeurzen hen ook hierin begeleidt, vindt Jan Bertels.

Problematisch is wel dat de onderfinanciering van de ziekenhuizen de kwaliteitsbewaking en –promotie in het gedrang brengt. Eerder dit jaar gaven ziekenhuizen aan dat er te weinig personeel is om de ‘bezettingsnormen’ te halen. Ook voor kwaliteitsbeleid zijn middelen nodig. Het gebrek aan financiering van de ziekenhuizen wordt vandaag afgewenteld de patiënten, die –vooral in eenpersoonskamers, zo bleek nog gisteren na een onderzoek door de CM- gepluimd worden om de tekorten te spijzen.

Ondertussen blijft minister De Block talmen met de hervorming van de ziekenhuisfinanciering. sp.a roept Jo Vandeurzen dan ook op zijn federale collega aan te manen tot spoed. En om zelf de nodige stappen te zetten voor een kwalitatieve zorgverlening. Zonder een adequate financiering komt de patiëntenveiligheid in onze ziekenhuizen immers in gedrang.