Joris Vandenbroucke en Rob Beenders merken op dat de zogenaamde Turteltaks voor 20.000 gezinnen neerkomt op een prijsverhoging van liefst 770 euro per jaar. "Veel mensen kunnen dat gewoon niet betalen", zeggen ze.

"We hopen dat de Vlaamse regering alsnog een andere, eerlijke en toekomstgerichte koers kiest op het vlak van het energiebeleid en de financiering ervan. Alle fracties binnen de Vlaamse klimaatcommissie werken momenteel aan een visie op lange termijn. Die kan als basis daarvoor dienen", aldus Joris Vandenbroucke en Rob Beenders.