Vanaf 1 Juli 2017 zal de lokale sp.a-afdeling  onder het voorzitterschap van Jo De Mey, maar in nauwe samenwerking met gemeenteraadslid Luk Van Meensel en afdelingssecretaris Luc de Wulf,  het programma en de komende campagne in kaart brengen. 

Door het voltallige afdelingsbestuur werd ook hulde gebracht aan Alice De Wilde die de afdeling gedurende deze moeilijke legislatuur heeft voorgezeten.

Politiek gezien,  zal de afdeling zich richten op de volledige samenlevingsorganisatie, maar toch vooral aandacht hebben voor de uitbouw van een degelijk sociaal beleid, die aan alle inwoners van Laarne – Kalken evenwaardig kansen biedt om aan deze samenleving  te participeren.

Progressieve krachten die geïnteresseerd zijn om aan dit politiek project mee te werken kunnen zich steeds wenden tot ons secretariaat.