Karin Temmerman vanuit de Kamer, Joris Vandenbroucke in het Vlaams parlement, Peter Hertog in de provincieraad, Sven Taeldeman in Gent en Brent Meuleman in Zelzate. De noodzakelijke investeringen zijn momenteel niet geprogrammeerd in het korte termijninvesteringsprogramma van Infrabel. Het ziet er ook naar uit dat deze belangrijke spoorverbinding tussen Gent Dampoort en Zelzate niet wordt opgenomen in het nieuwe vervoersplan (vanaf 2017) van de NMBS. Deze spoorlijn kan echter dagelijks gemakkelijk zo’n 10.000 wagens van de weg halen en betekent zo een enorme vooruitgang voor de duizenden mensen die wonen en werken in de kanaalzone. Met deze kortzichtige besparingspolitiek van de regering kan men absoluut niet akkoord gaan. sp.a zal dan ook blijven aandringen en argumenteren tot de spoorlijn opnieuw wordt opgenomen in het vervoersplan.