Fier op wat samen gerealiseerd werd, vol erkenning wat beter kan en bijzonder enthousiast om met nieuwe ideeën nieuwe uitdagingen aan te gaan. sp.a gaat resoluut voor een groene, leefbare en propere stad. Een sociale, inclusieve en kindvriendelijke stad, waar het veilig en betaalbaar wonen is. Voor jong én oud, voor alleenstaanden én gezinnen.  


De partij bezocht een jaar lang stadswijken en deelgemeenten en organiseerde tal van droomateliers waarop alle Sint-Niklazenaren uitgenodigd werden om samen te dromen over het Sint-Niklaas van de toekomst.  Het resultaat is een lijvig en ambitieus programma vol dromen voor morgen en overmorgen.


GROENE LONG


De stad van uw dromen is een stad waar groene en propere pleinen mensen samenbrengen. Met een focus op een betere luchtkwaliteit, door middel van het stadslobbenmodel en verticale tuinen, en een CO2-neutraal beleid trekt de partij de kaart van de duurzaamheid.  De stad zal – onder impuls van lijsttrekker Christel Geerts – de komende jaren een groene facelift krijgen, zoals de Paterssite, het Heymanplein en de stationsbuurt. De partij wil volop blijven inzetten op een gezonde en vernieuwde stad, die haar open ruimte beschermt en aan de inwoners geeft. Een autoluwe markt en 'Sint-Niklaas fietsstad' blijven dan ook een speerpunt.


VEILIGE HAVEN


De stad van uw dromen is een stad waar iedereen met respect voor elkaar samenleeft. Een sterk sociaal weefsel, een sterk verenigingsleven en investeringen in laagdrempelige dienstverlening maken van Sint-Niklaas een warme en gezellige stad. sp.a wil inzetten op straathoekwerkers en een sterk preventiebeleid. Daarnaast wil ze extra politiemensen aanwerven, daar de stad momenteel een tekort aan agenten kent. Met politie dichtbij de mensen en in de wijken, wil de partij de strijd aanbinden tegen inbraken en overlast.


WARM EN SOCIAAL


De stad van uw dromen is een stad die zorg draagt voor mensen en armoede bestrijdt. sp.a wil extra inzetten op de strijd tegen vereenzaming bij ouderen en een bruisend evenementenaanbod. Volgens sp.a is het ‘nergens beter dan thuis’ en moeten ouderen zo lang als mogelijk in hun eigen huis kunnen wonen. Daarvoor zijn extra investeringen nodig op het vlak van dienstverlening, publieke ruimte en openbaar vervoer.


STAD VAN UW DROMEN


sp.a wil van Sint-Niklaas een culturele hotspot maken, mede door de bouw van een 2e schouwburg of de uitbreiding van de huidige. Ze wil armoede aanpakken door een buddywerking voor kinderen, en de burger inspraak geven door een burgerbudget van 1 miljoen euro, dat buurtcomités autonoom kunnen beheren.

sp.a trekt met een divers verjongde en vernieuwde ploeg met dit droomprogramma naar de inwoners van de stad.


Het volledige programma vindt u in bijlage.