Energieverdelers moeten 800.000 Vlaamse woningen zonder dakisolatie isoleren. Met de bestaande Vlaamse subsidies, de federale fiscale aftrek en de energiewinst worden ze later terugbetaald. Dat is een van de opmerkelijkste voorstellen uit het 'Durfplan voor Vlaanderen' dat de sp.a gisteren voorstelde.

"We moeten komaf maken met de excuses-politiek. Er moet dringend opnieuw aan politiek gedaan worden, op alle niveaus", zei voorzitster Caroline Gennez gisteren. "Vandaar dat sp.a, bovenop het verkiezingsprogramma, met dit concreet plan komt. Vandaag missen we de sense of urgency rond de economische crisis in de Vlaamse politiek. Want jobs, jobs, jobs, daar gaat het nu om. Daarom hebben we een Vlaamse regering nodig die een beetje hyperactief is, die een vliegende start neemt en echt investeert."

Snel investeren

"Hopelijk zijn de verkiezingen het startschot voor een land dat weer in beweging komt. Dit is een ambitieus plan, maar er is geen andere uitweg, anders blijven we zitten", zei de Vlaamse viceminister-president Frank Vandenbroucke. "Bovendien is het plan betaalbaar als de Vlaamse regering selectief omspringt met haar middelen en keuzes durft maken. Als ik één frustratie heb in deze regering, is het dat die geen echte investeringsregering is, gewoonweg omdat de projecten veel te traag vooruitgaan. De nieuwe Vlaamse regering moet bij de start afspreken om de procedures voor grote investeringen in publieke diensten, wegen en bedrijventerreinen af te ronden op 75 of 105 dagen."

sp.a kiest resoluut voor een eerlijke samenleving. Die rust op vier peilers: slimme investeringen in energiezuinige economie met zinvolle jobs; investeren in sterk onderwijs; een stevige solidariteit; en betrouwbare banken. De meest vernieuwende voorstellen:

Tegen 2020 moeten energiebedrijven verplicht 800.000 Vlaamse woningen zonder dakisolatie isoleren en prefinancieren. Met de bestaande Vlaamse subsidies, federale fiscale aftrek en energiewinst worden ze terugbetaald.

Mensen krijgen renteloze leningen om zonnepanelen te plaatsen. Ze betalen die terug op het ritme van hun fiscale aftrekken en de besparingen op hun elektriciteitsfactuur.

600 windmolens op de Noordzee (vandaag staan er zes).

Een persoonlijk ontwikkelingsplan voor elke werknemer.

Een Vlaamse aanvullende kinderbijslag om zo de kinderarmoede tegen te gaan.

Genoeg en betaalbare kinderopvang.

Volksleningen om sociale woningen te bouwen waardoor spaarders de zekerheid krijgen die ze vandaag bij hun bank missen.