Deze week besliste de raad van bestuur van ISVAG om een nieuwe verbrandingsoven in Wilrijk te bouwen. Een oven met meer capaciteit dan de huidige. sp.a stad Antwerpen is tegen deze plannen. sp.a wil dat de bestaande, naast een woonwijk gelegen oven wordt gesloten en lanceert een petitie tegen de bouw van de nieuwe verbrandingsoven. Daarnaast pleit de partij voor een moderne installatie op een locatie die via water of spoor bereikbaar is, en meer grondstoffen en energie uit afval kan recupereren.

De beslissing van ISVAG om een nieuwe verbrandingsoven te bouwen gaat in tegen het kersverse Vlaams Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen dat stelt dat in het Vlaams gewest, aanbod aan afval en capaciteit voor de verwerking ervan in evenwicht is. De nieuwe verbrandingsoven zou jaarlijks 190.000 ton afval kunnen verbranden, ruim een kwart meer dan de huidige oven (150.000 ton). Onnodig, want er is in Vlaanderen voldoende capaciteit om afval te verwerken. ISVAG zorgt op Vlaams niveau dus voor overcapaciteit. Het ondergraaft ook de inspanningen op het gebied van preventie, hergebruik, selectieve inzameling en recycling.

‘De verbrandingsoven van ISVAG ligt vlak naast de Wilrijkse woonwijk Neerland. En het afval zal ook in de toekomst over de filegevoelige Boomsesteenweg worden aangevoerd’, zegt districtsraadslid Johan Peeters (sp.a). ‘Wij willen dat nieuwe afvalinstallaties worden gebouwd op per spoor of binnenvaart bereikbare locaties.’

ISVAG kiest voor technologieën van het verleden. Antwerpen is de boot van de nieuwe technieken van de toekomst aan het missen.’ De partij lanceert daarom een petitie tegen de bouw van de nieuwe ISVAG-verbrandingsoven in Wilrijk. “Wij roepen iedereen om zich te kanten tegen de bouw van de nieuwe ISVAG-centrale. Dit is niet enkel belangrijk voor inwoners van Wilrijk, maar voor alle Antwerpenaars. Het moet elders, anders en beter. Bijvoorbeeld in de Antwerpse haven, waar afvalverwerking de industrie van stoom of grondstoffen kan voorzien”, zegt Peeters. De partij trekt de komende weken de straat op om de petitie te laten ondertekenen door Wilrijkenaars. Ook online kan de petitie worden ondertekend.

Klik hier om de petitie te tekenen.