'Het systeem van leenfietsen wordt reeds toegepast in Brugge', zegt Wassenberg. 'Concreet betekent het dat wanneer je fiets wordt gestolen, de stad tijdelijk een fiets ter beschikking stelt om je de tijd te geven een nieuwe fiets te zoeken. Als je weet dat er jaarlijks zo'n 5000 aangiftes van gestolen fietsen worden gedaan in Antwerpen, weet je dat die dienstverlening een groot verschil kan maken voor fietsers in de stad.' De leenfietsen zouden kunnen komen van reeds bestaande projecten. 'Er zou specifiek kunnen worden samengewerkt met Fietshaven. Specifiek voor de binnenstad zou men Antwerpenaars met een gestolen fiets ook tijdelijk een velo-abonnement kunnen aanbieden', zegt Wassenberg. 

Het stadsbestuur reageert positief op het voorstel en laat in een eerste reactie weten mee te willen werken aan een systeem voor leenfietsen. 'Wij zijn zeer tevreden dat ons voorstel wordt opgepikt en we kunnen praten over de beschikbaarheid van leenfietsen in Antwerpen.' Woensdag wordt het voorstel besproken op de gemeenteraadscommissie mobiliteit.